Redaksioneel – Die media se toekoms.

In die afgelope tyd is daar baie menings gelug oor die toekoms van veral die gedrukte media in die hele wêreld. In die VSA het opnames getoon dat die media besig is om sy geloofwaardigheid te verloor. In Europa is daar ’n sterk poging om die digitale “koerant” saam met die tradisionele koerant te bemark.

In Suid-Afrika het opnames gewys dat die groter koerante se oplaag al kleiner word. Die rede hiervoor is as gevolg van verskillende faktore. Aan die een kant is duisende potensiële kopers van koerante die land uit en verlore vir die mark. Ander het besluit om nie vêrder geld te spandeer op koerante terwyl die inligting gratis op internet beskikbaar is soos wat dit deur Die Vryburger gedoen word.

Ons kan verwag dat die “sogenaamde groot kanonne” die internet sal wil oorheers soos wat dit die geval is met die gedrukte koerante.

Die Boere-Afrikaner kon nog nooit sy regmatige staanplek kry in die gedrukte media-wêreld nie.

Die Vryburger is reeds besig om vêrdere moontlikhede te ondersoek sodat die tegnologie maksimaal benut word in belang van ons lesers. Die koms van hierdie e-koerant was tydig en is permanent in ons midde. Die pad vorentoe is reeds bepaal. Om daardie roete te volg, vereis egter deurlopende navorsing om beter diens te lewer, om op die voorpunt te bly met tegnologiese hulpmiddels, en boweal, die offervaardigheid van medewerkers uit eie geledere te behou.

Die redaksie van Die Vryburger is gemotiveer om so vêr dit menslik moontlik is, op die voorpunt te bly. Om dit te doen, beteken dat manne en vroue, wat voltydse beroepe beoefen, ook nog tyd vind om op die volksakker werksaam te bly en onverpoos daarmee voortgaan om hierdie noodsaaklike diens te lewer.

Dit alles gesê is daar nog een belangriker saak: Ons leserskorps moet by ons bly, moet ook ’n ondersteunende rol vervul soos om ons eerste linie van bemarking wees. Ons lesers kan mede volksgenote help om van hierdie diens gebruik te maak wat gratis aangebied word. So kan ons die eendragtigheid verstewig tot ’n bolwerk van kragdadige nasionalisme. Eers dan sal daar rede wees om in die kamp van die Boere-Afrikaners te juig!

Uiteindelik sal ons weer die volk se eie vlae laat wapper want eendrag maak mag!