Nog ‘n vrouemonument

Die ANC/SAKP regering beoog om nog n vrouemonument op te rig. Hierdie nuwe monument sal klaarblyklik alle vroue van die land verteenwoordig.
N Woordvoerder van die Verkennerbeweging het daarop gewys dat die regering die indruk laat dat hulle nie iets oorspronklik kan inisieer nie en telkens die Boere-Afrikaner probeer nadoen.

Mnr. Johan Willemse, kultuurleier van Pietersburg het ook skerp gereageer op die aankondiging. Sy volledige verklaring word hier ingesluit en lui soos volg:

Die Regering se Nuusagentskap het bekendgemaak dat daar weereens ‘n Vrouemonument opgerig staan te word. “Dit sal dien as simbool van hoop vir alle vroue”, aldus die Gautengse premier, Nomvula Mokonyane.

Wat hierdie prysenswaardige aksie omskep in ‘n belediging teenoor die Afrikaner Kultuurgemeenskap, is nie geleë in die feit dat Pretoria, soos Bloemfontein, nou ‘n Vrouemonument gaan kry nie, maar in die feit dat dit, volgens huidige terminologie, opgerig sal word op die Lilian Nqoyiplein, langs Lilian Nqoyistraat, vanwaar die protesoptog deur vroue in 1956 na die Uniegebou, ‘n aanvang geneem het. In bekende terme verstaan ons dat die monument van minstens eenhonderdmiljoen Rand uit Gauteng se belastinggeld, plus ‘n verdere agtmiljoen uit die sakke van Pretoria se belastingbetalers, opgerig sal word langs Van der Waltstraat op die Strijdomplein in Pretoria, waar die Vryheidsmonument van Strijdom vroeër vernietig is.

Die Afrikaner gun ander kultuurgemeenskappe die voorreg om hul eie geskiedenis te bewaar en uit te bou. Dit moet egter regverdig en in alle billikheid plaasvind. Om kulturele diefstal te pleeg en dan vreemde gedenktekens op te rig presies waar ‘n wêreldwye gerespekteerde leier se borsbeeld onder uiters verdagte omstandighede vernietig is, word as uittartend beskou.