MOTOR RUBRIEK – 09 AUGUSTUS 2012

Daar is belangrike riglyne wat in gedagte gehou moet word wanneer oorweging geskenk word om ’n woonwa aan te skaf.

Die belangrikste is die sleepvoertuig wat gebruik gaan word. Die kraglewering daarvan moet van só ’n aard wees, dat dit die woonwa gerieflik kan sleep. ’n Ander belangrike faktor is die remvermoë van die sleepvoertuig. Behalwe daarvoor, is die gewig van die sleepvoertuig tot die verhouding met dié van die woonwa, uiters belangrik.

Daar is onder meer ook wetlike aspekte aan verbonde. Een hiervan lees soos volg:
Dat die gelaaide massa van die woonwa nie die gewig van die sleepvoertuig, wanneer dit leeg is, mag oorskry nie.

Wat ’n bestuurslisensie aanbetref, is daar ook wetlike aspekte aan verbonde. Jou bestuurslisensie moet korrek gekodeer wees. Die minimum vereiste is kode 8 en dit moet gekodeer wees as EB. Selfs as jy in besit is van kode 10 bestuurslisensie en die kode is nie korrek nie, mag jy nie ’n woonwa sleep nie.

’n Wenk om te onthou wanneer ’n woonwa gehak word, is dat beide sleepvoertuig en woonwa, gelyk moet staan, met ander woorde daar moet ’n reguit horisontale lyn getrek kan word wanneer daar van die sykant gekyk word.

Bostaande is ’n voorbeeld van een van die vele liggewig, swaardiens opvou woonwaens beskikbaar in die mark.

Sleep veilig en geniet ons pragtige land en natuurskoon!