Logiese gevolgtrekkings !

Jare gelede was daar ’n besondere eendragtigheid onder Boere-Afrikaners. Niemand het twyfel gehad oor die koers en rigting van die destydse Progs nie. Dit was gewoon aanvaar dat dié politieke party met sy vêr-linkse beskouing nimmer sal groei – en die een setel in die parlement was dan ook al wat die Progressiewe Party van Helen Suzman kon wen.

Met verloop van tyd het die politiek verander en vandag is die Progressiewe Party van Suzman springlewendig met ’n nuwe naam – Demokratiese Alliansie !

Wat dit baie vreemd maak is dat daar letterlik honderde ondersteuners van dié vêr-linkse party is wat ook lid is van die rasgemengde vakbond, Solidariteit en sy sogenaamde burgerregte struktuur, genaamd Afriforum.

In die Volksblad van verlede week word daar verwys na ’n DA raadslid, ene Kruger, wat geskors is uit die party maar wat steeds verbintenisse het met Afriforum as takvoorsitter.

Dit bring ons by ’n baie logiese gevolgtrekking. Afriforum en Solidariteit, as gemengde strukture, kan en sal nimmer ’n werklike strewe na volksvryheid ondersteun nie. Daarvoor is hulle te veel verstrengel in die linkse strukture.

Hoe die direksie van Radio Pretoria hulleself kon opklits in die mengelmoes van linkses is op die oog af nie logies nie. Dit laat wye ruimte vir bespiegeling. Een moontlikheid is dat die direksie van Radio Pretoria nou besmet is met Afriforum-Solidariteit-DA-Broederbond mense.

Met dit in gedagte word die hele oorname teen R1 miljoen as “koopprys” ’n redelike logiese verklaring. Dit laat die vermoede ontstaan dat die Progs nou die botoon voer binne die eertydse volkseie struktuur.

Afriforum en Solidariteit is bekend daarvoor dat hulle as rasgemengde strukture ook mense akkommodeer wat ’n bepaalde gevoel openbaar vir die kleurlinge van die land. Die huidige HUB van Radio Pretoria het dit by geleentheid op skrif gesê! Die DA is self ook aan die meeding om kleurlinge se stemme te werf.

Dit is algemene kennis dat die Broederbond oor jare die standpunt gehuldig het dat kleurlinge lede van hul organisasie moet word. Hoeveel sukses bereik is in die poging is nie bekend nie!

Gevolgtrekking: Dit verklaar waarom daar deesdae al hoe meer kleurlinge as woordvoerders gebruik word in onderhoude by Radio Pretoria. Dit verklaar ook waarom die linkse omroepers seker maak dat volksvreemde elemente deesdae as sangers oor die senders gehoor word. Selfs David Kramer word deesdae gereeld gehoor. Verlede week is hy minstens drie dae agtermekaar gehoor.

Om saam te vat: Solidariteit en Afriforum is rasgemengde strukture en het honderde DA ondersteuners in hulle geledere. Nou is Radio Pretoria deel van die mengelmoes en dit verklaar waarom die koers aangepas word.

Dit is ’n jammerlike gebeurtenis !