Lae arbeidsproduktiwiteit van staat

‘n Verslag deur arbeidsmakelaars, Adcorp, toon dat Suid-Afrika se jaarlikse arbeidsproduktiwiteit sedert 1993 met 41,2% gedaal het.
Volgens ‘n berig in “Labour Market Navigator”, deur “Prophet Analytics” vrygestel, gaan dit nog veel slegter in die staatsdiens, waar produktiwiteit 450% laer is as die in die privaatsektor.

In die ontleding is daar ook gekyk na 151 genoteerde maatskappye met ‘n waarde van meer as R1 miljard, hiervan het 14 nie eens hulle eie arbeidskoste
verhaal nie. Die metode wat gebruik is verskil met die van die S.A. Reserwebank. Volgens “Prophet Analytics” gebruik die SARB ‘n onrealistiese metode
waar daar nie behoorlik onderskeid getref word tussen arbeidsproduktiwiteit en kapitaalproduktiwiteit nie. Dit laat die saak beter lyk as wat dit werklik is.