HNP reageer op Manuel Planne

In ‘n skerp bewoorde verklaring het mnr. Louis van der Schyff die ANC/SAKP planmaker, Trevor Manuel, tereg gewys op sy plan wat allerwee goed ontvang is, maar waaroor bedenkinge bestaan is die uitvoerbaarheid daarvan.

Die volledige verklaring lui soos volg:

Die ontwikkelingsplan wat Trevor Manuel as die minister van die nasionale beplanningskommissie voorgelê het, bring ernstige vrae na die oppervlak.

• Werkloosheid wat tans op 25% bereken word, moet afgebring word tot 14% in 2020 en 6% in 2030, sê dié plan. Daarmee saam word gesê “die kommissie stel stappe voor om onderwysers uit die buiteland te lok… werkspermitte van sewe jaar moet aan buitelanders toegestaan word wat aan Suid-Afrikaanse universiteite en kolleges kwalifiseer.
• Die plan moet Suid-Afrikaners verenig. En dan: “’n uitgebreide afdeling handel oor ekonomiese transformasie met doeltreffender (my beklemtoning) swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie (m.a.w. swart bevoordeling).

Bogenoemde twee sake het elk duidelike botsende en weersprekende standpunte.

Die verslag spel dit nie uit waar die kapitaal vandaan gaan kom om die beplande werkgeleenthede te skep nie. Daar is geen voorskrifte om die toestroming van onwettige buitelanders te staak en reeds onwettige immigrante uit die land te sit nie. Dit behoort die begin te wees om werksekerheid vir Suid-Afrikaners te verseker. Jaarliks belowe die staatshoof tydens sy parlementsrede dat 500 000 nuwe werkgeleenthede geskep gaan word, maar sedert die ANC se magsoorname het dit nie gebeur nie. Is dit dan onbillik as gevra word waar dit nou met Manuel se plan vandaan gaan kom?

Baie vrae kan oor die ontwikkelingsplan gevra word, maar die belangrikste is dat indien die ANC ernstig is met dié plan, korrupsie onmiddellik uitgeroei behoort te word. Dit beteken dat enige persoon wat by korrupsie betrokke is, summier uit sy pos ontslaan moet word, hy/sy na behore gestraf sal word en vervang word met ’n bevoegde persoon met ’n skoon rekord. Skoon administrasie vereis dit, of dit in die polisie, in die staatsdiens of in die regering self is. Manuel se plan spel nie uit of en hoe dit gedoen gaan word nie.

Misdaad moet effektief beëindig word. Dit verg onmiddellike wette en strawwe wat misdadigers en moordenaars uit die samelewing sal weer.

Faksievorming en onluste moet vasgevat word om ’n toestand van vrede te skep. Vrede is een voorvereiste vir ekonomiese groei en buitelandse beleggings in Suid-Afrika.

Die leierstryd binne die ANC is nie bevorderlik vir enige van Manuel se voorstelle nie.

Die ANC is klaarblyklik nie in staat om sy eie huis in orde te kry nie, wat die vraag laat ontstaan in hoe ’n mate die ontwikkelingsplan met sukses uitgevoer kan word.

Louis van der Schyff
Hoofsekretaris