Gaan ANC privaat skole sluit?

Ingeligte bronne beweer dat skoolopvoeding in Suid-Afrika groter probleme in die gesig staar as die teksboeksage van die afgelope paar maande. Volgens die bron is dr Blade Nzimande, Minister van Hoër Opvoeding en Algemene Sekretaris van die SA-kommunistiese Party, gedrewe en sal hy alles in sy vermoë doen om ‘n politieke eerder as opvoedkundige doelstellings na te streef – natuurlik met behulp van die belastingbetaler se geld.

So pas het hy aangekondig dat hy R2.5 biljoen van Seta ten behoewe van openbare FET kolleges gaan spandeer. In die kommunistiese gebruik van onverstaanbare akronieme beteken FET “verdere opvoedkundige en opleidings-kolleges.”

Die Vryburger het verneem dat wat die aankondiging aan die teater van die absurde laat grens is die feit dat die Openbare FET kolleges tans ‘n deurgang-slaagsyfer van 12% het.

Hierdie 12% is deur hulle eie navorsing bepaal en die woordvoerder wou weet van wanneer is 12% iets wat nagestreef kan word. Voorts word verneem dat die provinsiale admistrasie van die FET kolleges oorgedra word na die Nasionale Ministerie – ‘n stap wat in pas is met sentralisasie van die Marxistiese ideologie.

Die skokkendste uitspraak egter is sy herhaling van ‘n vorige dreigement dat geen geld verder deur die SETA in die privaat-sektor gespandeer mag word nie. Indien hy hierdie dreigement uitvoer sal dit o.a. die 421 privaat skole wat by Umalusi geregistreer is, insluit. Is sy doel eintlik om die BCVO en tuisskole toe te maak?

‘n Woordvoerder van die Verkenner Beweging het daarop gewys dat die doelwit juis is om blankes se prestasies te kortwiek deur privaatskole te sluit.