Die EU se ekonomie

Die Italiaanse BBP (Bruto Binnelandse Produk) het in die tweede kwartaal met ‘n verdere 0,7% gekrimp. Dit is die vierde agtereenvolgende driemaandelikse inkrimping. Dit geskied teen die agtergrond van die besparingsmaatreëls wat al reeds getref is en dus tot nou toe nie die gewenste uitwerking kon bewerkstellig nie. Die land het sedert 2008 al met meer as 7% armer geword. Die ander groter ekonomië in Europa het, hierteenoor, sedert 2009 grootliks herstel. Duitsland het in 2009 ewe diep as Italië in die ekonomiese moeras verkeer, maar het homself veerkragtig daaruit gewerk sodat hulle tans weer ryker is as voor die 2009 krises.

As die groot ekonomiese krisis van 2009 as basis geneem word het ook Frankryk en Brittanje redelik herstel, maar nie so skouspelagtig as Duitsland nie, alhoewel hulle nie tot so ‘n mate in die moeras was as Duitsland nie. As Maart 2009 as basispunt gebruik word sien die benaderde herstel van die vier grootste ekonomië in die EU soos volg daaruit (benaderd tot die naaste 1%):
Duitsland – positief 8%
Frankryk – positief 4%
Brittanje – positief 2%
Italië – 0%