Buiteland koop steeds flink S.A. Staatseffekte

Suid-Afrika se staatsbehoefte in skuldopneming vergelyk op hierdie stadium goed met die van sy BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China en S.A.) vennote.
Die Suid-Afrikaanse regime se behoefte is 6,2% van die BBP, Brazilië staan op 18,5%, China op 9,1%, en Rusland op 2,5%.

Buitelanders het op 17 April 2012 netto aankope van R7,79 miljard gedoen en die syfer staan op R21,1 miljard vir die kwartaal. Dit is ten spyte daarvan dat
die graderingsagentskappe Moody’s (in November 2011), Fitch (in Januarie 2012) en Standard & Poor (in Maart 2012) almal die vooruitsigte vir die
Suid-Afrikaanse regering hersien het van stabiel na negatief. ‘n Belangrike rede vir die kommer is die toename in sosiale spandering wat weens toenemende
werkloosheid nog verder uit die staatskas delf.