Boeremag-uitspraak: Dag 9 (Aflewering 2) en Dag 10.

“Hy is Hoofregter, hy weet dit net nie…”

Frederik Johannes (“Fritz”) Naudé oftewel Beskuldigde 10, word die derde mens wat op Dag 9 van die Boeremag-uitspraak aan hoogverraad skuldig bevind word. Teen hierdie tyd is “Oom Fritz” 64 jaar oud en hy is nie in die Hof om sy skuldigbevinding aan te hoor nie – hy het enkele maande gelede twee beroerte-aanvalle gehad en word sedertdien in ‘n inrigting vir verswaktes versorg. Sy kinders laat weet dat hy hulle dikwels nie meer herken nie. Sedert die aanvang van die verhoor, het hy ook drie hartaanvalle gehad en hy ly aan suikersiekte.

Oom Fritz se oupagrootjie was Hoofkommandant van die Bethlehem-kommando in die Tweede Vryheidsoorlog, en persoonlik bevriend met Generaals de Wet, De la Rey, Pres. Steyn en Siener van Rensburg. So gebeur dit dat Fritz as kind reeds deur oorlewering en ou briewe kennis maak met Siener se visioene.

Hierdie visioene sou ‘n belangrike rol in die Boeremag-saak speel. Dit is gemeensaak dat die visioene by talle byeenkomste bespreek is, en dat ‘n video van Adriaan Snyman selfs per geleentheid daaroor gewys is. Die beskuldigdes opper die verweer dat hulle op grond daarvan ‘n grootskaalse aanval deur Swartes op die Wit bevolking verwag het; en dat hulle besprekings gegaan het oor maatreëls wat getref kon word om so ‘n aanval (en Swart aanvalle op Blankes oor die algemeen) af te weer – desnoods deur hulleself in ‘n noodsituasie met wapentuig van die Weermag te bewapen (volgens Beskuldigde 3, Koos du Plessis).

Nie waar nie, bevind die Hof. Wat Fritz Naudé betref, sê die Regter hy aanvaar staatsgetuienis deur Henk van Zyl (destyds ‘n boer in die Bethlehem-distrik en eertydse vriend van Oom Fritz) dat laasgenoemde as “hoofregter” van die Boeremag aangestel is, op ‘n vergadering waar Oom Fritz nie self by was nie. Dat hierdie aanstelling in Fritz Naudé se afwesigheid plaasgevind het, sê die Hof, wys mens net watse vertroue die res in hom gehad het. Ook bevind die Hof dat Oom Fritz inkriminerende dokumente vertroulik aan Van Zyl oorhandig het (wat laasgenoemde in ‘n pyp toegesweis, maar later aan die Polisie oorhandig het).

Die Hof bevind dat Oom Fritz sy lidmaatskap van die Boeremag ernstig opgeneem het – dermate dat hy betrokke was by fondswerwing; mense geïdentifiseer het wat as Boeremag-lede gewerf kon word; en ander (soos die staatsgetuie Michael Ferreira) “ingesweer” het. Talle take word aan hom toegeken in “Dokument 12”. Hy was deel van die Aartappelskuur-vergadering op Henk van Zyl se plaas in Januarie 2002, waar ‘n eed van getrouheid en ‘n “nuwe gelofte” afgelê was. Later sou Fritz help met die buit van ammunisie, en deelneem aan ‘n aanval op die basisse in Bloemfontein.

Die Hof se slotsom: Fritz Naudé word skuldig bevind aan hoogverraad.

Wie is Frederik Johannes Naudé?

Fritz Naudé is ‘n Vrystater wat bykans sy lewe lank in Bethlehem woon, waar hy ook gebore is. Sy grootword-jare word deurgebring op die familieplaas tussen Bethlehem en Clarens. As 14-jarige plaasseun beleef hy in 1962 reeds ‘n plaasaanval, terwyl sy oupa en vroulike familielede met doringdraad vasgebind en wreed aangerand word. Plaasaanvalle op die familie sou later vererger: Teen 1990 word sy een neef en dié se vrou doodgeskiet, in 1994 word ‘n ander neef van hom in sy bed doodgeslaan.

In 1967 doen die jong Fritz diensplig as loteling en word opgelei as infanteris. As Burgermag-vrywilliger bly hy militêr aktief tot 1979, en gaan twee keer “grens toe”. Later word hy lid van die Bethlehem Kommando. Tussendeur het hy geboer en vele jare in die Vrystaat as bemarker en verkoopsbestuurder gewerk in die plaasimplement-bedryf.

Dag 10: “Leier uit die niet”

3 Augustus 2012. Die Regter begin sy uitspraak oor Beskuldigde 11 – Thomas Vogel (“Tom”) Vorster. Die Staat beweer Mike du Toit het by die Aartapppelskuur-vergadering in Januarie 2002 die Boeremag-leierskap formeel aan Tom Vorster oorgedra, weens die Polisie-ondersoek wat op daardie stadium reeds teen Mike du Toit aan die gang was. Getuienis oor die presiese tyd, plek en wyse waarop Tom Vorster betrek is, kon die Staat nooit aanbied nie. Hy het as’t ware uit die niet verskyn. Die staatsgetuie wat die meeste teen Tom te velde getrek het, was Henk van Zyl. Dan het Tom hom uit die beskuldigdebank aangekyk en sy bril stadig teen sy gesig reggeskuif. Met sy middelvinger. Tot Van Zyl se groot ontsteltenis. Teen die tyd wat die Hof op 3 Augustus 2012 verdaag, is die uitspraak oor Tom steeds in proses.