Boeremag-uitspraak: Dag 14.

Maandag, 13 Augustus 2012 val die byl uiteindelik vir Dirk Hanekom toe die Regter bevind dat hy alles in ag genome ‘n aktiewe rol in die staatsgreeppoging gespeel het, dat hy dit end-uit probeer deursien het, en skuldig bevind word aan hoogverraad.

Beskuldigde 13: “Julle weet reeds te veel”

Vervolgens kom Beskuldigde 13, Lets Pretorius, aan die beurt. Die Regter begin deur daarop te wys dat dit gemeensaak is, sedert die erkennings wat sy drie seuns gemaak het in ‘n poging om hulleself as “krygsgevangenes” verklaar te kry, dat laasgenoemdes terreurdade gepleeg het. Wat die Regter verwerp, is Lets Pretorius se bewering dat hy niks geweet het van hierdie aspek van sy seuns se lewens nie – hoe hulle reeds voor sy arres as “soldate van die Boeremag” aangestel was en aan sekere voorbereidingsaksies deelgeneem het.

Veel eerder, bevind die Hof, verskyn Lets Pretorius se naam nie om dowe neute in “Dokument 12” as “Mediese bevelvoerder” nie, en daar word bevind hy het as “twee-kasteel kommandant” ‘n aktiewe, sentrale rol in die staatsgreep-beplanning gespeel. Die Hof aanvaar ook die vertellings deur meerdere staatsgetuies dat Lets Pretorius ‘n aggressiewe benadering gedurende die loop van die gebeure gevolg het:

• Hy het teenoor ‘n eertydse sakevennoot wat teen die staatsgreeppoging gekant was en later teen hom getuig het (ene “Steyn”) gedreig dat hy iemand sal skiet wat hom probeer keer.
• Hy het vir twee paramedici (wat vir hom en sy seun Dr. Johan Pretorius gewerk het en ook geweier het om betrokke te raak) gesê “julle weet reeds te veel, julle is nou ‘n veiligheidsrisiko – mense kan julle kom ‘uithaal’, julle moet nou oë kry agter julle koppe”. Hierdie twee werknemers van hom het toe tydens die naweek van die “Kopje Alleen”-konvooi by ‘n dam in die Noord-Transvaal gaan wegkruip uit vrees vir hulle- en hulle gesinne se lewens.

Lets Pretorius se verduideliking dat hy aan die Kopje Alleen-konvooi deelgeneem het op die basis dat hy ‘n “mediese plan” opgestel het vir ‘n krisis-situasie en dat die konvooi ‘n “oefening” was met die oog op so ‘n verwagte krisis-situasie, bestempel die Hof as “onsinnig” en “absurd”.

Dat hy nie bewus was van Tom Vorster en Dirk Hanekom se aanwesigheid op sy- en sy seun Kobus se “kruieplaas” nie, bestempel die Hof as leuens. Sy weergawe oor wat daar op die “Anatot 1”-vergadering van Julie 2002 sou gebeur het, bestempel die Hof as “onsin”.

Dat daar soveel botsings tussen Lets se weergawe en sy seuns s’n is (al was hulle jare lank elke dag in mekaar se geselskap in die Hof) sê die Regter, is aanduidend van die leuens wat vertel word. Dan was daar ‘n sekere weergawe namens Lets deur sy advokaat aan staatsgetuies gestel (naamlik dat hy ‘n “militêre raadgewer” was), wat hy later tydens sy eie getuienis ontken het. Gevra in kruisverhoor hoe so ‘n afwyking kon ontstaan, het hy gesê sy advokaat het “’n glipsie gemaak”. Die Hof verwerp hierdie verduideliking en bevind dat sy advokaat nie so-iets uit die niet sou gegryp het nie.

Verder aanduidend van Lets Pretorius se rol in die staatsgreep, bevind die Hof, is sy inswering van Anton (of “Anthony”) Smith – ‘n eertydse vriend van sy seun Wilhelm. Die Hof bevind dat Anton Smith wel ‘n bedrieër is, maar dat die totaliteit van sy getuienis inpas met ander staatsgetuies. (Hy het byvoorbeeld stawing verleen aan getuienis oor die bom by die Boeddiste-tempel in Bronkhorstspruit, en die ontploffing by die Grand Central Lughawe).

Teen verdaging van die Hof op 13 Augustus 2012 was die uitspraak teen Lets Pretorius nog nie afgehandel nie.