CVO Gromar floreer

CVO Gromar is in 1997 gestig en is deel van die oorkoepelende sambreelliggaam van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys. CVO Gromar Landbou Akademie het op 13 Januarie 1998 sy deure as privaatskool geopen op die terrein van die Van der Hoff-gemeente van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Groblersdal.

Die Akademie het begin met 14 leerlinge en ‘n totaal van 4 personeellede. Gedurende Oktober 1999 het die Akademie sy eie geboue betrek op sy eie eiendom grens aan Groblersdal.

Gedurende Januarie 2008 is Klouter Klitsies Kleuterskool se deure geopen vir kleuters vanaf 2 jarige ouderdom. Sedert 2008 is Gromar ‘n volwaardige skool, vanaf 2 jarige ouderdom tot Graad 12. Die leerlinge het gegroei oor die jare en staan tans op 247 met 25 peroneellede. CVO Gromar Privaatskool en Kleuterskool beskik ook oor ‘n dogters- en ‘n seunskoshuis.

Belangrike datums op ons kalender is : 13 September 2012 vind die Graad 8 Opedag plaas vanaf 11:00 by die skool
: Die Kleuterskool Opedag vind plaas op 18 Oktober 2012 vanaf 07:30.

Kontak besonderhede: Telefoonnommer – 013 2625419 en 013 2625334
: Faksnommer is 0866 05 61 58
: Webtuiste: www.gromar.co.za
: E-pos: [email protected]