Wetgewing vir soutverlaging in voedsel

Die Gesondheidsdepartement is van mening dat die inwoners van Suid-Afrika se soutinname te hoog is en dat dit die bevolking se gesondheid negatief beïnvloed. Een van die gevolge is hoë bloeddruk, wat weer hartaanvalle en beroerte tot gevolg het. Wetgewing om voedselverwerkers te verplig om soutbyvoeging te verminder is reeds in konsepwetgewing op 6 Julie gepubliseer. Dit word beplan om die wet in werking te stel vanaf 2016 en die soutinhoud jaarliks te verlaag totdat dit in 2018 die gewenste hoeveelheid bevat. Daar word bereken dat tot soveel as 40% van inwoners se soutinname van brood as voedselbron kom.

Intussen het verskeie voedselverskaffers gewaarsku dat die verlaagde soutinhoud in voedsel kostestygings tot gevolg sal hê, maar ook bygevoeg dat hulle ten gunste is van die beplaande soutverlaging. Sout is ook ‘n perserveringsmiddel wat help om die leeftyd van bruikbare voedsel te verleng.