Uit die Woord – Rom 5:1-2

“Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is,het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur Wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.” Rom 5:1-2

Mense roem graag in hul prestasies en posisie. Tog is die vraag, wie is onsterflik en wat word van jou prestasie en posisie en geld asjy sterf? Laat ons eerder God se roem besing wat ons deur Christus verlos en ons daardeur vrede gee.