Transnet wil eie treine vervaardig

Transnet sal uiteindelik sy eie treine en lokomotiewe bou, en wil dan die infrastruktuur elders in Afrika verskaf.

Van die sowat 140 lokomotiewe wat tot nou by General Electric bestel is, is die eerste tien van voor tot agter in die VSA gebou terwyl Transnet die vervaardigingsproses intussen bemeester het.

Nou word die ander lokomotiewe plaaslik gebou met ingevoerde onderdele, het Molefe gesê.

Die mikpunt is dat net sekere onderdele uiteindelik ingevoer word en die res plaaslik vervaardig gaan word. Daar is reeds ’n moontlikheid om treinwiele in Suid-Afrika te vervaardig.

Transnet wil die instandhoudingswerk by hawens self doen, het Molefe gesê.

Transnet wil ’n grootskaalse uitbreiding van spoorlyne aanpak om in die vraag in onder meer nuwe mynbou ontwikkeling te voorsien, het Molefe gesê.

Gedurende die afgelope twintig jaar het die spoorweg diens feitlik tot stilstand gekom en het groot vragmotors die vervoer diens oorgeneem met die gevolg dat die hoofpaaie van die land gedisintegreer het onder die geweldige verkeer.

Die regering is oor die tydperk versoek om die spoorvervoer te herstel maar dit is telkens van die hand gewys “want dit is nie regeringsbeleid nie”

Nou moet ’n eens florerende bedryf wat derduisende mense van werk voorsien het van voor opgerig word het woordvoerders vandag aan “Die Vryburger” gesê.