S.A. groeikoers en rentekoers afwaarts aangepas

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) het die land se groeikoers vir die jaar afwaarts aangepas vanaf 2,9% na 2,7%. Die Wêreldbank het die land se groeikoers afwaarts aangepas tot 2,5%. Sommige van die onderliggende redes sluit in:
• Die leidende saamgestelde sakesiklus aanwyser wat met 2 gedaal het tot 131,9, die laagste sedert Oktober verlede jaar.
• Inflasie wat afwaarts neig en nou binne die breë band val wat deur SARS gestel word.
• Die insolvensie statistiek wat aantoon dat daar nog nie ‘n verbetering ingetree het van die aantal likwidasies nie. Vrywillige ikwidasies het in Mei met 189 toegeneem, terwyl verpligte likwidasies slegs met 27 afgeneem het.
• Die ekonomiese onsekerheid in die wêreldekonomie en veral die EU is ook bydraend tot die afwaartse aanpassing.

Alhoewel dit vir die meeste ekonome ‘n verrassing was, was daar wel ‘n paar wat die 0,5% verlaging in die rentekoers verwag het. Die 0,5% verlaging in die SARB se diskontokoers het tot gevolg dat die prima rentekoers van 9% tot 8,5% verlaag is. Rentekoerse is in verskeie lande oor die afgelope paar maande verlaag ten einde hulle sukkelende die ekonomie te help.