Redaksioneel – Groter hoogtes

Die Vryburger het kennis geneem van die sterk standpunt wat Sunette Bridges ingeneem het teen die verafgoding van die eertydse terroris, Nelson Mandela. Die poging van die vêr-linkse liedjieskrywer, ene Anton Goosen om haar te probeer verneder deur die persoon aan te val en haar te wil etiketteer as ’n rassis, maar aan feite ontbreek om die beginsels te kritiseer, is tekenend van die liberalisme se optrede.

Sy uitlatings laat mens dink aan die hensoppers van meer as ’n eeu gelede. Wat egter duidelik is, is dat Goosen net soos die ANC reageer deur hul verleentheid te probeer verberg met die rassekaart speletjie.

Die redaksie betuig hiermee hul heelhartige steun aan Sunette vir haar besliste en korrekte optrede en wil haar verseker van die ondersteuning van derduisende lesers wat hulle vereenselwig met haar siening oor die aangeleentheid.

In nederigheid het Die Vryburger enkele weke gelede sy verskyning gemaak as spreekbuis van die Boere-Afrikaner. Daardie beskeie begin het baie duisende mense se harte verheug gemaak – harte wat gebloei het weens die verlies van hul eie radiostasie….

Met woord en beeld het die eerste volwaardige e-koerant wat volksgerigte beriggewing voorop stel, sy lesers weer positief ingestel, want die beriggewing word goed geweeg en soms ingeklee met ’n tikkie emosie waar dit nodig raak.

Die honderde e-posse wat ontvang is, getuig daarvan dat Die Vryburger se werkerskorps tog die regte snare tokkel. Mettertyd gaan veranderings kom wat hierdie volksgerigte e-koerant nog meer gewild sal maak onder sy lesers. Daaroor rapporteer ons nie nou al nie!

Die feit dat die hele Vryburger-span al die werk in hulle vryetyd doen, spreek van opregtheid en offervaardigheid. Dit gee ook die vrymoedigheid om mede-volksgenote uit te nooi om goed gekontroleerde inligting aan ons bekend te maak sodat die goeie en minder goeie nuus geplaas kan word.

In die weke en maande wat kom sal daar verwikkelinge plaasvind wat die e-koerant op die voorgrond sal hou. Hierdie ontwikkeling gaan gepaard met finansiële implikasies en daarom sal die ontwikkeling in fases plaasvind.

Die feit dat ons versoeke van lesers ontvang om bankbesonderhede beskikbaar te stel, dui daarop dat ons lesers ook erns maak met hierdie grootse poging.

Elkeen wat dit dan erns maak met die uitbouing van Die Vryburger is besig om mee te doen aan die stryd om vryheid tot daar waar die Vierkleur weer sal wapper oor elke Boere-Afrikaner.