REDAKSIONEEL – 2 Julie 2012

Vryheid beteken skeiding

Gedurende die afgelope week is die media oorspoel met berigte oor die ANC regering se uitsprake oor verskillende onderwerpe tydens hul beleidskonferensie in Midrand. Hieroor het “Die Vryburger” enkele berigte gehad.

Een van die belangrikste uitsprake is mnr. Zuma se poging om meer witmense lede van die ANC te maak sodat dié party ’n ware veelrassige party kan word.

Om hierdie uitlating, (of is dit dalk ’n uitnodiging) te evalueer moet daar bepaald na ’n paar ander sake gekyk word.

Hoe verwag mnr. Zuma ’n groter toeloop na sy swart party as hy met erg diskriminerende maatreëls teen blankes voortgaan? In dieselfde asem kla hy oor die feit dat die blanke mans die ekonomie van die land beheer. Hy wil met grondgryp die blankes van hulle wettig verkreë plase verdryf. Hy volhard in die beleid dat blanke mans nie iewers in diens geneem moet word nie.

Meneer Zuma kan nie van ons verwag om nader aan hom en sy party te beweeg terwyl ons gebuk gaan onder ’n volksmoord nie. Ons sien hoe die swartes ons op barbaarse wyse vermink, verkrag, besteel en vermoor.

Die feit dat die President nie bereid is om gesprek te voer met die Boere-Afrikaner Volksraad nie is ’n duidelike bewys van die werklike motiewe – dit is bloot ’n poging om die uitsprake van sy radikaliste te verdoesel. Hy kan dalk gelukkig wees en ’n klompie verloopte linkses by sy swart party gevoeg kry, maar die deursnee blankes gaan hom teleurstel!

Die Boere-Afrikaners wil maar net gesprek voer sodat ons, ons vryheid kan herwin. Dit is nie kulturele vryheid nie, dit is soewereine onafhanklikheid binne ’n eie begrensde grondgebied.

Vir die Boere-Afrikaner is die oplossing eenvoudig: Algehele skeiding

Niks minder nie.