Prof. Jan vereer

Een van die land se grootste wetenskaplikes is Vrydag deur die Suid-Afrikaanse Fisika-instituut (SAIP) vir sy werk vereer.

Prof. Jan van der Merwe (90), het as kind saam met sy ouers in ’n ossewa van Angola tot in Suidwes-Afrika (Namibië) getrek, vir ’n tydlank onder bome skoolgegaan en uiteindelik baanbrekerswerk verrig. Hy is tydens ’n spesiale geleentheid by die Voortrekkermonument in Pretoria vereer vir sy baanbrekerswerk in epitaksie.
Epitaksie is die neerlê van dun lagies metaal op ander stowwe soos plastiek.

Van der Merwe se navorsing het die grondslag gevorm vir die ontwikkeling van mikro-stroombane, wat die moderne era van rekenaars moontlik gemaak het.