Moontlike volkstaat?

Nadat sowat 1-miljoen van die RSA se geleerdste en moontlik welvarendste Afrikaners die land verlaat het en hulle in Westerse lande gevestig het, is daar steeds sowat 3-miljoen volksgenote wat in die Nuwe Suid-Afrika vasgevang is en nie landuit kan of wil vlug nie.

Behalwe dat vele Afrikaners te arm is om hul land van geboorte te verlaat, is daar diegene wat of te oud is, of wat gestrem is, of om ander redes nie die land kan, of sal, of mag verlaat nie.
Om aan hierdie “gestrande” Afrikaners ‘n heenkome te bied, het ‘n paar vriende – onder leiding van mnr Dick Davel van Hopetown – besluit om die Noord-Kaap as moontlike volkstaat te laat ontwikkel.

‘n Voorlopige kaart van ‘n MOONTLIKE Afrikaner-volkstaat in die provinsie Noord-Kaap, is opgestel. Dit sluit ‘n gebied in wat van die Weskus tot by die Vanderkloofdam, en ongeveer van Port Nolloth en Kenhardt in die noorde, tot by Lambertsbaai en Loxton in die suide, strek (hierdie gebied is slegs ‘n rowwe aanduiding, en kan kleiner of groter gemaak word, na gelang van omstandighede).

Die voorgenome volkstaat sal waarskynlik in 3 ontwikkelingstreke ingedeel word, naamlik die Weskusstreek; die Sentraal-Karoostreek; en die Oranjerivierstreek.

Hopetown (waar mnr Davel tans woon) sal voorlopig as hoofkantoor dien, en die buurdorp – STRYDENBURG – sal as een van die eerste en belangrikste groeipunte dien. Verskeie eiendomme op hierdie 2 dorpe is reeds gekoop, en daar word beplan om die ou skoolgeboue in enkelkwartiere te omskep. ‘n Opleidingskollege vir ambagsmanne word ook in die vooruitsig gestel, sodra daar genoeg beleggers is wat dit finansieel moontlik sal maak. ‘n Volkstrust is reeds vir dié doel geskep.

Afrikaners wat belangstel om hulle iewers aan die Weskus te gaan vestig, kan mnr Martin Kemp by nommer 082-466-4738 vir meer inligting kontak. Sy e-posadres is [email protected]

Daar is nog geen kontakpersoon vir die Sentraal-Karoostreek aangewys nie, maar mnr Dick Davel kan vir enige algemene navrae gekontak word. Sy e-posadres is [email protected]

Noudat die regering opdrag gegee het dat Pelgrimsrust se 17 sakemanne die dorp moet verlaat, kan hulle dit gerus oorweeg om hulle in die westelike deel van ons land te kom vestig, en om met nuwe sake-ondernemings in die beoogde volkstaat in die Noord-Kaap te begin.

Geskryf deur “Die Vryburger” se spesiale korrespondent, Peter Murray