Leegleers subsideer?

Die ANC se beleidkonferensie moes besin oor die moontlikheid om werksoekers met ’n “finansiële toelaag” te help om te oorbrug. Maniere moet gevind word om so ’n toelaag te betaal.

In sy toespraak het Zuma voorgestel dat ’n “werksoeker-toelae” oorweeg word, blykbaar as ’n alternatief vir die voorgestelde jeugloon-subsidie.

Afgevaardigdes van Cosatu wat die konferensie bywoon, het gesê hulle weet nie of die werksoeker-toelaes waarna Zuma verwys van ’n loon-subsidie vir jeugdiges verskil nie.

’n Woordvoerder het aan “Die Vryburger” gesê dat dit net nog ’n sosialisties-kommunistiese manier is om die breër bevolking afhanklik te maak van die regering en hulle daardeur insleep in ’n kommunistiese bestel. Dit kan ook saamgelees word met die sogenaamde verpligte nasionale gesondheidsplan van die ANC.

Die moontlikheid bestaan ook dat die toelaag net meer swartes uit Afrika sal lok om te kom hand hou terwyl blankes se dun beursies vêrder leeg getap gaan word. Die indruk word gelaat dat die beplande toelaes eerder ’n betaling is wat aan leeglêers gegee gaan word, het die woordvoerder gesê.