Geloofwaardigheid neem af.

Amerikaners se vertroue in televisienuus het met ‘n verdere punt gedaal met slegs 21% volwassenes wat dit nog glo. Dit is ‘n afwaartse gang vanaf 27% verlede jaar en 46% in 1993 toe Gallup met hulle opnames begin het.

Die bevindings is n.a.v. ‘n Gallup-opname wat van 7-10 Junie vanjaar gehou is. In geloofbaarheid is televisie in die 11de en koerante in die 10de plek. Verlede jaar was 28% van die ondervraers positief oor nuusberigte in koerante teenoor vanjaar se 25%. Hierdie getal is nou die helfte van wat dit in 1979 was.

Die rede vir die wantroue is nie seker nie. ‘n Faktor wat nie deur Gallup bereken kan word nie en wat waarskynlik baie met die kwynende vertroue in die massa-media te make het, is waarskynlik toe te skryf aan die opkoms van die alternatiewe nuusblaaie. Dit is interessant dat van hierdie webwerwe daagliks tot meer as ‘n miljoen besoekers wêreldwyd het.

Dit is egter duidelik dat die Amerikaners nie net negatief teenoor die media geword het nie, maar ook teenoor baie Amerikaanse instansies en veral die toestand van die land in die algemeen.

Dit word ook verwag word dat meer mense hulle rug op die media gaan dra na die hoë-profiel foute wat CNN (wat die jaar 50% van sy kykerstal verloor het) en Fox News (20% minder) gemaak het in hulle verslae oor die hooggeregshof se uitspraak oor Obamacare.