Duitsland, Nederland en Luxemburg se graderings afwaarts

Drie van die gesondste ekonomië in die Europese Unie, Duitsland, Nederland en Luxemburg is deur die graderingsagentskap, Moody’s, afgegradeer weens hulle blootstelling aan die swakker lede in die EU. Griekeland se ekonomiese toestand het tot so ‘n mate verswak dat die Wêreldbank te kenne gegee het dat hulle geen verdere bydrae gaan lewer in die voorsiening van fondse aan Griekeland nie. Die moontlikheid dat Griekeland as lid van die EU sal aanbly word al hoe minder.

Daar word van Duitsland, as die sterkste ekonomie, verwag om die grootste bydrae aan die sukkelende lidstate te lewer, nadat daar reeds aansienlike bydraes gelewer is. Intussen word berig dat Spanje weer ‘n probleem ondervind om fondse te bekom teen ‘n lae rentekoers met sy staatseffekte uitgifte, aangesien die leningsopnemers aan sy vermoë twyfel om te oorleef.