Voorsitter van Boere-Afrikaner Volksraad spreek SEGE toe

Mnr. Andries Breytenbach, Voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad, het die Studiegroep vir Eietydse Geskiedenis op Maandag 25 Junie toegespreek.
Inleidend het hy genoem dat dit ondenkbaar was dat Genl. Louis Botha met trots die Cullinan-diamant aan die Engelse oorgegee het en daarby gesê het dat hy met trots onder die Engelse vlag staan en dit slegs enkele jare na die dood en verwoesting wat die Engelse in die Boere Republieke gepleeg het. Dit was in ‘n tyd van uiterste armoede onder die bevolking en die weggee van so ‘n bate het selfs die kritiek van Engelsprekendes ontlok. Net so is dit ewe ondenkbaar dat daar vandag baie van ons volksgenote is wat die verlies van ons vaderland maar gedweë aanvaar en geen vryheidstrewe het nie. Dit alles ten spyte daarvan dat hulle daagliks sien hoedat ons mense vermoor word, ons taal afgebreek word en nie werk kan kry nie. Die regering van die dag is die Afrikanervolk vyandiggesind. Intussen plunder hulle die land en alles gaan agteruit.

Die Boere-Afrikaner Volksraad sal die toestand in die land onder die internasionale aandag hou. Die ANC betoon hom daagliks onbevoeg om ‘n land te regeer en om in die internasionale arena te funksioneer. Internasionale verdrae waartoe S.A. ‘n party is, word geskend en die bepalings daarvan nie nagekom nie. Die Boere-Afrikaner Volksraad sal die Regering daaroor aankla deur middel van die kanale wat daarvoor geskep is. Die buiteland is besig om toenemend kennis te neem van wat in die land gebeur en daarom is dit ‘n groot teleurstelling dat daar so baie volksgenote is wat tevrede is en die toestande aanvaar en nie wil opstaan vir hulle regte nie.

Die Boere-Afrikaner Volksraad is besig om ons eis oor vryheid te formuleer en dit sal in gedokumenteerde vorm aan die owerheid en internasionale liggame oorhandig word. Binnelands moet die boodskap baie wyer uitgedra word. Alle liggame en groepe wat die Afrikaner se vryheid voorstaan moet saamstaan en die boodskap verder uitdra totdat die vryheidsideaal ‘n volksbeweging word. Hierdie aksies kan teenkanting verwag – selfs deur mense wat tot die volk gereken word, maar wat in die verowering van ons vaderland berus.

Die ANC se militante jeug is nie meer tevrede met die stadige pas en “gematigde” rigting van die ANC nie en eis dat die rewolusie volledig uitgevoer moet word. Ons mense sal paraat moet wees vir die komende aanslag. Wanneer dit gebeur sal ons onsself fisies moet verweer en dan sal nuwe grense langs etniese lyne getrek word. Ons boodskap van vryheid sal nie deur die vyandige media uitgedra word nie en ons eie media sal dit moet doen.
Mnr. Breytenbach het afgesluit met: “Onthou dat volke vry word, nie partye en groepe binne die volk nie. Daarom sal nie die Boere-Afrikaner Volksraad alleen nie, ook nie die 30 000 mense wat geregistreer het vir die Volksraadsverkiesing alleen nie, maar die ganse Afrikanervolk ons vryheidsrewe moet dra”.