VOLKSEIE ARBEID IN ʼn VOLKSEIE EKONOMIE – (4)

Nou dat ons besef dat selfwerksaamheid moontlik en nodig is, ontstaan die volgende vraag: Watter stappe kan geneem word om ʼn volkseie arbeider in die hande te kry? Die maklikste is om kontak te maak met ʼn organisasie wat op ʼn daaglikse basis met hierdie mense werk. Doen bietjie navorsing en poog om met van ons arm-blankes te gesels. Wees dan gereed om moontlik teleurgestel te word met van die mense se houding teenoor jou, sowel as teenoor die tipe werk wat jy mag aanbied. MAAR…wees ook gereed om verras te word deur ander wat baie graag uit daardie situasie wil kom, en wat werklik bereid is om hulself fisies daaruit te werk. Daar is diesulkes, dit is immers ons mense.

Nou vir die harde realiteit. Eerstens sal ʼn kopskuif gemaak moet word. Dit behels dat ʼn paar faktore oordink moet word.

Kom ons begin by emosie. Dit kan ʼn fatale fout wees om die persoon wat aangestel word bloot jammer te kry; die besluit moet geneem word in die lig van of jy daardie persoon slegs wil help, en of die persoon jou omstandighede moet vergemaklik. Dan moet daar besef word dat die arbeider vanuit ander omstandighede kom as dit waaraan jy gewoond is.

Wanneer die kwessie van omstandighede bekyk word, sal bepaal moet word of die persoon een of ander verslawing het. Dit mag wissel van iets alledaags soos rook en drink, tot iets meer ingewikkeld soos dagga en ander dwelmmiddels. Dis ongelukkig ʼn realiteit dat baie van ons mense in moeilike omstandighede die pad byster raak. Is jy bereid om die pad na genesing saam met so persoon te stap?

Voor die arbeider verblyf op jou perseel kry, moet daar ooreengekom word oor wat aanvaarbaar is en wat nie. Die moontlikheid bestaan dat so persoon nie opgewasse voel om vanuit sy/haar huidige omstandighede, bo dit waaraan hulle gewoond is uit te styg nie. Dit mag nodig wees om ʼn geduldige oor te verleen, en ʼn positiewe woordjie te spreek.

Daar is baie uitdagings in vandag se onveilige toestande, maar om ʼn uitdaging soos hierdie te aanvaar en te maak werk, red dalk jou lewe. Dié gedagte mag dramaties klink, maar kyk ons egter na hoe volksgenote uitgemoor word, en na statistieke van volksvreemdes wat vir ons werk en inbly, is dit duidelik dat dramatiese stappe nou broodnodig is.