Verbruikersinflasie : Werklike en vooruitskatting

Die amptelike verbruikersinflasie vir Mei 2012, wat so pas bekend gestel is, toon die lang verwagte afname na 5,7% op ‘n jaar tot jaar basis gemeet. Die enigste verhoging in die prysindeks is vervoer wat op ‘n maand tot maand basis met 0,1% gestyg het as gevolg van die Mei 2012 se brandstofverhoging van 28cper liter. Dit het in Junie met 55c per liter verlaag en verdere verlagings word in vooruitsig gestel, mits ru-olie pryse nie wesenlik verhoog nie en die rand stabiel bly op sy huidige verbeterde vlak van ongeveer R8-30 teenoor die VSA dollar.

Die inflasiesyfer sou selfs laer, op 4,6% jr/jr, gewees het as dit nie vir geadministreerde pryse was nie. Geadministreerde pryse sluit in elektrisiteit en water, eiendomsbelasting en –tariewe en brandstof, wat van owerheidsweë bestuur word.

Die bydrae van verskillende indeksgroepe is soos volg:
April 201 Mei 2012
Voedsel en nie-alkoholiese drank 1,4 1,0
Alkoholiese drank en tabak 0,5 0,4
Kleding en voetware 0,1 0,1
Behuising en nutsgoedere 1,6 1,5
Huishoudelike ware en dienste 0,1 0,1
Gesondheid 0,1 0,1
Vervoer 1,2 1,2
Opvoeding 0,2 0,2
Restaurante en hotelle 0,2 0,2
Residensieel -0,1 0,1
Ander goedere en dienste 0,8 0,8
Alle items 6,1 5.7
Bron: Stats SA

Die nuutste inflasiekoers is nou weer binne die band van 3% tot 6% wat deur die SARB gestel word en in die meegaande grafiek aangetoon word.
Die toekomsverwagting is dat inflasie afwaarts sal neig. Die afname in die koers is ietwat beter as die verwagting, wat deur ekonome voorspel is.
Daar moet in gedagte gehou word dat voedselpryse gewoonlik redelik onstabiel is en die kaarte kan omkrap by projeksies vir die toekoms.