Uit die Woord

Neh 4: 14b
“Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise”

Die heersende gedagtegang in die wêreld vandag dikteer dat Christene in hul passiwiteit vertrap behoort te word. Die Bybel leer wel dat gelowiges vervolging kan verwag. Tog, as Nehemia se vyande hom en sy manne aanval waar hulle Jerusalem herbou, bewapen hy sy manne met die opdrag om hul huise en mense te beskerm. Wanneer ons dit dan doen, laat ons dit, soos Nehemia, doen met die oë gevestig op die grote en gedugte Here.