Uit die Woord – Joh. 8: 31b-32

Joh. 8: 31b-32
“As julle in my Woord bly is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak”

Hierdie woorde van Jesus kon die Fariseërs nie verstaan nie. Hulle was niemand se slawe nie! Waarvan moet hulle vry word? Die Here laat hulle egter verstaan dat hulle slawe van die sonde is en om daarvan vry te word moet hulle in Hom glo. Om in Hom te glo moet gebly word in sy Woord, nie in mensevermaak nie.