Uit die Woord (3)

1 Tim 3: 2,4
“‘n Opsiener moet dan onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig…
…een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou.”

In ons wêreld is dit elke man vir homself. Selfs ons kinders moet maar self sien kom klaar. Tog is die verbondsvader iemand wat streef na die aanbidding van God selfs deur geslagte na homself. Dink net hoe sal ‘n volk lyk wie se vaders almal streef na die deugde van 1 Tim 3:2-4!