Uit die Woord (2) – Ps. 92 : 13,14

“Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.” – Psalm 92: 13-14

Vordering, groei en sukses word alles vandag gemeet aan geld, status en posisie. Dit is wat almal swoeg om te bereik. Daarom betaal mense groot geld vir seminare en motiveringspraatjies en boeke hieroor. Die Woord sê vir werklike groei, plant jou wortels in die huis van die Here. Aanbidding van God laat jou werklik groei.