Sterk groei is die prioriteit

Die G20, die 20 rykste industriële land in die wêreld, het op 20 Junie 2012 byeengekom vir ‘n twee dae vergadering om die wêreldekonomiese probleem aan te pak. Die verklaring oor die eerste dag se sitting is dat sterk groei ‘n eerste prioriteit is en dat noodsaaklike maatreëls om dit te rig geneem sal word.

Europa se ekonomie en veral ook Griekeland het onder bespreking gekom. Duitsland se Bondskanselier, Angela Merkel, het dit gestel dat samewerking in Europa om die probleem aldaar op te los vir haar belangrik is, terwyl Frankryk se sosialis president, Francois Hollande, se toespreking daaroor gegaan het dat Europa sy eie probleme op sy eie wyse moet oplos.

Die vergadering het dit verder gestel dat Europa hulle banke moet versterk deur banktoesig, herkapitalisering en indien nodig herstrukturering.