Selfoon operateurs gedreig

Die ANC se minister van kommunikasie, Dina Pule, het weereens ‘n beroep op selfoonoperateurs gedoen om hulle oproeptariewe te verlaag. Sy dreig dat as hulle dit nie wil doen nie, sy verplig sal wees om hulle daartoe te dwing.

Suid-Afrika se selfoongebruikers is van die mees uitgebyte persone gemeet teenoor baie ander lande. Die selfoonoperateurs se super winste oor die afgelope jare is genoegsame bewys hiervan. Alhoewel tariewe oor die afgelope jaar effens afwaarts aangepas is as gevolg van owerheidsdruk gebeur dit maar langsaam en tariewe bly steeds uitermate hoog.

‘n Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling het in April bewys dat Suid-Afrika se interkonneksie tariewe hoër is as die gemiddeld van die OECD lande. Breë band pryse is ook hoër in vergelyking met lande soos Mexico, Chillie en Hongarye. S.A. se vooruitbetaalde selfoon tariewe is ook duurder as die van Nimibië en van die hoogste van verskeie lande in Afrika. Uit 46 Afrikalande is Suid-Afrika op die 30ste posisie vir bekostigbaarheid. Dit is ‘n redelike swak posisie indien faktore soos die hoeveelheid gebruikers en die relatiewe hoër ekonomiese ontwikkeling is die land in aanmerking geneem word. Ook die faktor dat die land al vir ‘n gruime tyd selfoongebruikers is.