RSA Ekonomie sukkel

Syfers wat op Donderdag, 21 Junie, deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank vrygestel is, dui daarop dat die ekonomiese groeivooruitsigte vir die land sal steeds verder afwaarts aangepas moet word.

Die inligting vrygestel dui daarop dat die eerste kwartaal van die jaar se groeisyfers swak vergelyk met die van die voorafgaande kwartaal. Verbruikerspandering het afgeneem van 4,6% na 3,1%. Dit is in lyn met die verlaging in groei van besteebare inkomste van 4,7% na 3,2% oor die afgelope twee kwartale.

Die SARB se syfers toon ook dat investering in die ekonomie afgeneem het van 7,2% na 5,3% en dat investering van privaat ondernemings afgeneem het van 6,2% na 1,8% vir die afgelope kwartaal teenoor die laaste kwartaal van verlede jaar. Die afname in investering is ewe-eens in ooreenstemming met die daling in sakevertroue wat onlangs bekendgestel is.

Die rede vir die verswakking in die ekonomiese groei word hoofsaaklik gewyt aan die EU se swak ekonomiese prestasie. Die EU is een van Suid-Afrika se grootste handelsvennote. Alhoewel dit nie vermeld word nie, is dit algemene kennis dat die skerp syging in die pryse van geadministreerde dienste (regeringsdienste en prysbeheer op produkte soos elektrisiteit, brandstof, water en belastingsheffngs) die verbruiker se bestedingsvermoë verlaag het te midde van resessietye. Stakings in die eerste kwartaal het ook ‘n bydrae gelewer op produksie-uitsette. Die gedurige dreigemente van die ANC-regime se bondgennote oor nasionalisering, grondgryp en arbeidsinmenging het ook ‘n eie bydrae tot verlaging in sakevertroue. Die jaarlikse internasionale posisie van die land, betreffende sakevriendelikheid en mededingingsvermoë is so pas weereens soos gewoonlik afwaarts aangepas.