Redaksioneel – 7/06/2012

Die koms van “Die Vryburger” as e-koerant het soos ’n vars bries kom spoel oor elke Boere-Afrikaner wat oor die internet beskik

Dit eindig ook nie daar nie, want ons weet dat hierdie koerant uitgedruk word om aan ander te gee wat nie internet geniet nie.

Weliswaar kan gevra word waarom die koerant se naam “Die Vryburger” is.

Die vryburgers aan die Kaap die Goeie Hoop was Christen gelowiges. Met die koms van die Franse Hugenote het landbou sy eerste sterk tree gegee, maar het die Protestant en Calvinis ook ’n holte vir die voet gevind. Daardie vryburgers sou later na die Oosgrens trek om weg te kom van Britse oorheersing. Hulle sou daarna weer moes trek, hierdie keer die onbekende Noorde in.

Die vreemde optrede van sogenaamde behoudende volksgenote het aanleiding gegee tot die ontstaan van “Die Vryburger”. Hulle wat gister en eergister nog stryders was, het duur gekoopte eiendom verruil vir lensiesop van ’n gemengde vakbond.

“Die Vryburger” sal saam met elke behoudende volksgenoot stry om die verlore vryheid te herwin. Vryheid in ’n eie land, vryheid onder die heerskappy van ons volk se eie regeerders soos deur die volk vir die volk verkies is.

Geroep tot die stryd om volkome vryheid kan elke medewerker (of is dit Vryburgers) van hierdie koerant uitroep:

“….ons kan en wil geen slawe wees nie!”

Redakteur