Redaksioneel 22-6-2012

‘Ons het gebeure so kragdadig as ’n oorlog nodig om die land weer in besit van Afrikane te kry’, het Lamola volgens berigte in die media gesê.”
Hierdie uitlating van die Jeugliga se adjunk-leier het ’n veel gevaarliker ondertoon as Malema se “skiet-sang”. Om die implikasies daarvan behoorlik te ontleed moet daar indringend gekyk word na die aspekte wat hierdie uitlating vooraf gegaan het.

Ten eerste moet Suid-Afrika weer kennis neem van die besoek wat Malema gebring het aan Zimbabwe waar hy erken het dat sy besoek gerig is op grondhervorming.
Hierna volg ’n reeks uitsprake wat selfs neerslag vind in die buiteland.

Die feit dat daar sterk sprake is om van Zuma “ontslae” te raak, dui ook op die moontlikheid dat iemand sy plek moet neem wat dieselfde siening as die Jeugliga het met betrekking tot grondhervorming in Suid-Afrika.

Daarmee as agtergrond moet die jongste uitspraak van Lamola in ’n veel ernstiger lig gesien word. Die indruk bestaan dat daar gewerk word na ’n nuwe president wat nasionalisering van landbougrond sal toestaan of selfs ’n Mugabe beleid van onteiening sal toelaat wat beteken dat blanke boere letterlik weggejaag sal word van hulle grond.

Sulke optrede is in lyn met die ANC se siening wat oor ’n lang tyd voor 1994 gegeld het. In die lig van wat in Zimbabwe gebeur het kan daar nou reeds aangeneem word dat geen buitelandse regering so ’n saak sal probeer stop nie. Die enigste moontlikheid is dat handel sanksies toegepas sal word. Dit sal egter nie van veel waarde wees nie aangesien Sjina en Rusland gereed staan om hul handel met die RSA vêrder uit te brei.

Boere-Afrikaners, veral diegene in die landbou omgewing het nie ’n keuse nie en sal hulle posisie dringend moet herevalueer en die nodige maatreëls moet verskerp om hulle te beveilig. Dit is baie duidelik dat die aanslag hewiger gaan word in die nabye toekoms.