Redaksioneel – 13 Junie 2012

In hierdie tweede uitgawe van “Die Vryburger” sal die leser baie bewus word van die koers en rigting van hierdie volkseie koerant.

Anders as die radiostasie wat eens bekend gestaan het as die Volksradio, sal hierdie kolom of die kommentaar wat gelewer word, nie negatief staan teenoor die werksaamhede van ons volk nie. Trouens, die koerant is juis daarop ingestel om volksvryheid na te jaag.

Die werksaamhede van die Boere-Afrikaner Volksraad sal positief gedra word sodat ons volk weer met trots en waardigheid kan beleef wat gedoen word op die pad na vryheid.

“Die Vryburger” sal deurlopend verslag doen oor die volksmoorde, sal nie huiwer om te rapporteer oor die verraad waarmee sekere volksgenote besig is nie, en sal gereeld nuus dra van vriend en vyand.

Die vrotsige regering se tekortkominge sal beslis aandag kry, terwyl belangrike nuus uit die buiteland sy plek sal vind.

Belangrike ekonomiese sake sal deurlopend onder die loep geneem word, en daar sal selfs ruimte vir humor wees.

Kortom: Dit sal ’n volkskoerant wees en so sal dit bly – gerig op een oorkoepelende saak: Volksvryheid vir ons mense!

Laat ons dan met vaste geloof hierdie taak aanpak en deurvoer want uiteindelik sal die Vierkleur weer wapper!

Redakteur