Kommer oor beleid en standpunte – Radio PTA

Geagte bestuur
22 Mei 2012

Kommer oor beleid en standpunte

Hiermee gee ek kennis dat ek nie meer bereid is om as nuuskommentaarskrywer vir Radio Pretoria op te tree nie.

Wees verseker dat ek lank en diep oor hierdie saak gedink het omdat dit eintlik die enigste vlak (benewens ‘n aftrekorder) is waarop ek nog enige betrokkenheid by Radio Pretoria het, na ‘n leeftyd van 16 jaar in diens van die radio en my volk.

Met die eerste nk-vergadering wat ek bygewoon het nadat die radio deur ‘n redelike ingrypende bestuursveranderingsproses gegaan het, het ek dit baie duidelik gestel dat ek net as nk-skrywer kan optree mits die radio by sy beleidstandpunte mbt die strewe na volksvryheid bly. Willie Spies het my toe met groot emosie en oortuiging meegedeel dat niks verander het in terme van beleidsrigtings by die radio nie.

Dit is vir my hartseer dat dit nou nie meer my praktiese belewenis van Radio Pretoria en die nuuskommentare is nie. Ek weet nie of daar net ‘n bestuursprobleem is nie, maar die laaste strooi was die nuuskommentare wat onlangs oor die Afrikaanse/ANC-gesprek uitgesaai is – twee kommentare reg na mekaar met teenstrydige boodskappe.

Watter standpunt is nou eintlik Radio Pretoria s’n? As Radio Pretoria waarlik by sy beleid gebly het, was die kommentaar wat ek geskryf het, in lyn daarmee.

Daar is ook ander goed wat krap. Hoe kan ek in ‘n nuuskommentaar standpunt inneem en mense aanmoedig om nie naamsveranderings te aanvaar nie, terwyl Radio Pretoria in sy uitsendings, selfs nuusbulletins, die ANC-name gebruik?

Hoe lank voor ons in nuuskommentare moet vertel dat “grondhervorming” nie so sleg is nie, solank dit net vinnig of regverdig gebeur nie? Soos “regstellende aksie” wat net nie “verkeerd toegepas” moet word nie.

Daar word bv in nuuskommentare standpunt ingeneem teen sosialisme, maar in ‘n ateljeegesprek word die nuwe sosialistiese koers van Frankryk voorgehou as die oplossing van Europa se ekonomiese probleme.

Naweke se nuusbulletins weerspieël bitter min van enige volksgebeure en sport word al belangriker. Gereelde deelnemers aan programme distansieer hulleself van “regses”. Ek kan nie help om te wonder wie nou almal te “regs” vir die radio geword het nie.

Radio Pretoria het na my mening koersloos geraak ter wille van ‘n gewaande gewildheid onder mense wat nie die vryheidstryd ondersteun nie. Ek sou voorstel dat die radio se direksie en meningsvormers soos die hoofredakteur (wat klaarblyklik nou ‘n omproeper is) gaan sit en besluit watter koers hulle wil inslaan en dit dan in eerlikheid na die luisteraars deurgee.

Tot dan wonder ek of dit sinvol is om voort te gaan met die konsep van nuuskommentare soos dit oor die afgelope 18 jaar gevestig is. Ek kan elke oggend redelik akkuraat bepaal wie ‘n nuuskommentaar geskryf het – nie as gevolg van die verskil in skryfstyl nie, maar as gevolg die verskillende benaderings en standpunte. Dalk moet die radio maar kyk na meningsrubrieke van verskillende mense wat onder hulle eie name uitgesaai word.

Ek sien nie kans om as anonieme nuuskommentaarskrywer te deel in die blaam van menings wat nie in koers is met die radio se beleid is soos ek dit as hoofredakteur oor elf jaar in opdrag van die direksie toegepas het nie. En soos vroeër gesê – as die koers verander, wil ek nie meer skryf nie.

Ek het geen kwade gevoelens nie, net hartseer oor ‘n era wat verby is.

Boeregroete

Annemarie Joubert