EU Leiers vergader

Vier van die vooraanstaande regeringshoofde, Duitsland, Frankryk, Italië en Spanje het Vrydag 22 Junie vir ‘n blitsvergadering byeengekom waar daar op belangrike sake ooreengekom is om die Europese ekonomie te versterk.

Volgens die sosialistiese president van Frankryk, Francois Hollande, (foto hierbo) is daar ooreengekom op ‘n aanbeveling dat 1% van die Europese BBP (Bruto Binnelandse Produk(, ongeveer €125 miljaard te mobiliseer vir groei stimulering in die EU.

Die Duitse Bondskanselier, Engela Merkel, het te kenne gegee dat sy die besluit ondersteun. Dit is bekend dat sy voorheen daarop gestaan het dat besparingsmaatreëls ‘n voorvereiste is voordat groeistimulering kan plaasvind. Daar is nogtans by die minivergadering ooreengekom dat streng besparingsmaatreëls steeds ‘n hoë prioriteit moet bly.

Die fondse sal gemobiliseer word uit verskeie bronne. Dit sluit die Europese Investerings Bank asook ongebruikte Europese fondse in.