Die Boere-Afrikaner volk se eis

Die kragtige optrede van die Boere-Afrikaner Volksraad word weerspieël in ’n opvolg brief aan die ANC se President waarin dit duidelik gestel word dat die Volksraad voortgaan om binne die internasionale reëls en die Volkereg te werk ten einde die vryheid van die Boere-Afrikaners te herwin.

In ’n aanvanklike skrywe aan die President, mnr. J. Zuma, is die aangeleentheid duidelik uiteengesit en is daar versoek dat die partye in gesprek tree met mekaar. Die enigste reaksie wat die Volksraad daarop ontlok het was ’n erkenning van ontvangs van die skrywe.

Mnr. Andries Breytenbach, voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad het egter in ’n media verklaring beklemtoon dat dié optrede van die regering nie die aandrang op vryheid sal laat verdwyn nie.

’n Tweede brief is aan die President gerig in hierdie verband waarin dit onder sy aandag gebring word dat die regering maar moet kennis neem dat vêrdere handelinge sal volg.
Mnr. Breytenbach het voorts gesê dat die geskiedenis daarop wys dat die vryheidsideale van volke nie deur maghebbers geïgnoreer of onderdruk kon word nie.

Mnr. Breytenbach het beklemtoon dat die Volksraad steeds bereid is om in gesprek te tree met die regering.

Die Vryburger het intussen gesaghebbend verneem dat daar nou gewag word op mnr. Zuma se reaksie en indien die regering nog steeds volstruispolitiek van hierdie ernstige saak wil maak, sal hy rekening moet hou met moontlike internasionale reaksie.