Bokkieweek 2012

Afrikaner Volkseie Sport (AVS) se Bokkieweek vind hierdié jaar plaas vanaf 2-6 Julie te Kroonstad.

Die opening, wat soos gewoonlik beloof om ’n besondere hoogtepunt te wees, sal Maandag 2 Julie om 18:00 by die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad plaasvind. (Rooiskool)

Die verskillende finale van die onderskeie sportsoorte sal op Vrydag 6 Julie vanaf 13:00 tot 15:00 plaasvind.
Afrikaner Volkseie Sport het in 1991 ontstaan deurdat ouers, onderwysers en kinders besef het dat daar nuwe omstandighede en nuwe eise is, maar dat hulle steeds kultureel verbonde bly aan die Afrikanervolk as onderskeibare volksentiteit met ʼn sterk drang om ons taal, tradisies en embleem in ere te hou. AVS se doel is om geleenthede te bied vir ons kinders en volksgenote wat dieselfde kultuurwaardes as ons wil handhaaf.
Dit is AVS se doel om positiewe leiding te gee en eendragtige samewerking onder ouers, onderwysers en kinders te bevorder ten einde sport op kultuurvlak onder Afrikaners te verseker.