Blankes moet sorg – Zimbabwe

Terwyl die blankes uitgedryf word van hulle plase, blyk dit dat hulle nog steeds die boere is wat moet sorg dat daar voedsel in die land is.
Van die boere wat uitgedryf is, boer nou in Zambia en “Die Vryburger” het intussen vasgestel dat daardie boere sowat 300,000 ton mielies na Zimbabwe uitgevoer het omdat die plase wat van die blankes weggeneem is, sonder produksie gelaat is.

Die boere wat verjaag is van hulle plase is nog steeds die mense wat sorg dat die wreedaards voedsel het om te eet.
Hierdie feit kom na vore te midde daarvan dat 45% van die Zim-mielies wat geplant is, moes afgeskryf word omdat niemand daar is om die oes in te samel nie en die die meeste plase vervalle en verlate is.

Intussen is verneem dat Zambia wat altyd ’n invoerder van landbou produkte uit Zimbabwe was, nou ’n uitvoerder van landbou produkte is met die Zim-boere wat getrek het Zambia toe. Die eienaardige hiervan is dat diegene wat verjaag is, nog steeds die barmhartige samaritaan is wat voedsel voorsien.
Om hulle eie verleentheid te verberg, word die graan uit die Zambia sakke gegooi in Zimbabwe se sakke sodat sy bevolking nie moet agterkom wat gaande is nie.
Dieselfde lot word voorspel vir Suid-Afrika indien daar nie baie vinnig ’n verandering kom nie.