Banke Korrup?

Barclays Bank is met £300 miljoen beboet nadat hulle skuldig bevind is dat hulle tussen 2002 to 2009 gemanupileerde syfers verskaf het om hulle posisie beter voor te stel as wat dit werklik was.
Daar is op hierdie stadium sprake van dat sekere werknemers van die bank se bonusse nie betaal gaan word nie.

Die gemanipuleerde syfers het ‘n invloed op rente vasstellings en mag tot gevolg hê dat kliënte rentekoerse betaal wat nie andersins die geval sou wees nie.
Daar word tans ondersoek ingestel oor op hoe ‘n groot skaal die syfer manipulasie plaasgevind het en wie almal daaraan deelgeneem het.

Die moontlikheid dat ander banke dit ook gedoen het word ook ondersoek.