Aanstigting tot Plaasbesettings

Die ANC Jeugliga se visepresident Ronald Lamola se dreigemente om blanke boere se plase deur massa-aksie te roof op soortgelyke wyse as wat in Zimbabwe gevolg is, het wyd neerslag gevind.

Kennis is ook geneem van NUMSA se sekretaris, Irvin Jim se uitlatings dat die regering die land en sleutel strategiese sektore van die ekonomie sonder kompensasie moet “terugvat”.

In n sterk bewoorde verklaring het die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach verklaar dat daar kennis geneem moet word dat, anders as in Zimbabwe, waar die blankes ‘n blote gemeenskap was, is die Boere-Afrikaner ‘n eie volk met ‘n vaderland wat deur ons ontwikkel is. Ons het ons grond — plaasgrond en stedelike grond — op ‘n regmatige wyse bekom. Behoorlike rekords daarvan bestaan vanaf die begin van ons geskiedenis in hierdie land. Ons grond is ons eiendom en ons sal nie toelaat dat dit deur massabesettings of wette wat diefstal wettig, onder ons uit geroof word nie.

Mnr. Breytenbach het voorts gemeld dat die regsprosesse om grondroof te stop en ongedaan te maak, respekteer en gevolg sal word solank as wat dit effektief is om ons mense en eiendom behoorlik te beskerm. Indien grondroof nie deur die reg gekeer word nie, sal die HNP volksgenote en beskermingsorganisasies landwyd oproep om grondbesettings fisies teen te staan en ongedaan te maak.

Verskeie ander instansies het hulle sterk uitgelaat oor die aangeleentheid en daarmee ‘n verenigde front teen grondgryp aksies gevestig.