Category Archives: Menings

Nasionalisme. ‘n Vloekwoord?

As daar na die verklarende woordeboek gekyk word dan sien mens dat nasionalisme is: ‘n politieke, sosiale en ekonomiese stelsel wat die belange van ‘n spesifieke nasie wil bevorder, veral…

Prikkel: Wat is Calvinisme?

Om die vraag “wat is Calvinisme” te antwoord is veel meer as ‘n dag se werk.  Om die vraag “wat is praktiese Calvinisme” te antwoord is veel erger. Laat ons…

Prikkel: Weet ons wat Calvinisme is?

In Jesaja 59 vs. 15 – 21 word die belofte gegee dat die Here sien en dat Hy die leuen vergeld.  So gebeur dit nou namate etlike boeke verskyn het…

Prikkel: Die merkwaardige van Jesaja 59

Jesaja 59 is vir ons huidige lewe ‘n merkwaardige hoofstuk in die Bybel.  Lees dit gerus. In vers 1 en 2 val die lig skerp op die krag van die…

Deur my Lens

Die aanstelling van die Amerikaanse regter Brett Kavanaugh as regter van die Hooggeregshof in die VSA, en wat die aanstelling vooraf gegaan het, is ’n saak wat weer die soeklig…

Prikkel: Leiers, die spieëlbeeld

In ‘n vorige paar prikkels is uitgewei oor leiers.  Nou moet ons onthou dat leiers nie die volk is nie.  Leiers gee wel ‘n spieëlbeeld van die volk se gemoedstoestand. …

Volk kom tot stilstand

Saterdag, 6 Oktober 2018 het die volk vir ’n wyle tot stilstand gekom. Vir net meer as 90 minute was almal vasgenael voor die een-oog-god om te kyk na die…

Prikkel: Mooi Oktobermaand

Oktobermaand is nie net die mooiste maand, soos die digter Leipoldt dit besing nie.  Oktober is ook ryk aan gedenkwaardige datums. 14 Prominente figure is in verskillende tye in Oktober…

Prikkel: Leiers sonder God

Wanneer ‘n mens na die passievolle, maar uitsiglose debatte oor leiers luister, begin ‘n mens wonder hoe lank ons volk nog in ons verwardheid van selfverheffing gaan bly.  Herhaling is…

Deur my lens

“Daar is nie plaasmoorde in Suid-Afrika nie, en daar is nie grond besettings nie”, sê Suid-Afrika se president, Cyril Ramaphosa. Wat die erge leuen nog erger maak, is dat die…

Deur my lens

Ek het twee sake wat, soos ’n lastige klippie in die skoen, bly pla, en waarskynlik ook mede lesers van Die Vryburger kan irriteer. Die President Die eerste is Mugabe…

Prikkel – Vasgevang?

Die moord op dr. Verwoerd het ‘n periode van geestelike verwaring ingelui wat tot op daardie stadium ongekend was. Ons het ons ineens bevind in die donker onderwêreld van geheime…

Siek gemeenskap en siek volk

Die afgelope menseregte dag het een ding na vore gebring en dit is dat ons gemeenskap en veral die Boere Afrikaner volk inherent siek is. Terwyl die land letterlik brand…

Tragiek van alliansies

Dit is weereens tragies om te sien hoe Boere-Afrikaner organisasies vennootskappe aangaan met volksvreemde bewegings. Die ULA (United Liberty Alliance) is ‘n burgerregte organisasie wat glo fokus op selfbeskikking vir:…

Prikkel – Kry eers perspektief

In die lig van die vorige teenstelling van denke moet ons (menslik gesproke) aanvaar dat ons nou leef in die raamwerk van Afrika-denke met Afrika-sentiment waarin ons as volk geen…

Deur my lens

Ek was nie verbaas dat die Kommuniste in Suid-Afrika bekommerd is oor die plaaswerkers se toekoms as Mugabe Nommer Twee die grond by landbouers steel nie. Want dit is net…

Deur my lens

Terwyl radiostasies nog die lied, “Dis my land” speel, wonder ek hoeveel mense weet die lied is destyds saamgeflans om kiesers te beïnvloed om “ja” te stem. Maar dit is…

Prikkel – Die hele land

In die vorige prikkel is gewys op pres. Wilson (VSA) se oortuiging dat elke volk sy land behoort te hê.  In die sestigerjare het hoofman Luthuli, leiersfiguur in ANC geledere,…

Prikkel – ’n Beginsel

Pres. Woodrow Wilson van die VSA het pas na die Eerste Wêreldoorlog verklaar dat elke volk sy eie land behoort te hê. Dit is die beginsel waarop apartheid en die…

Prikkel: Wat is (was) apartheid?

So dikwels is dr. Verwoerd bestempel as die vader van apartheid.  Dis ‘n leuen.  Hy was wel die kragtigste uitbouer van afsonderlike volksbestaan – m.a.w. apartheid – maar nie die…

Prikkel: ’n Kwade dag

6 September 1966 was ‘n kwade dag vir gans Suid-Afrika.  Die skok van die moord op dr. Verwoerd het trouens wêreldwyd uitgekring.  Dit was veel meer as net die sensasie…

Prikkel: Was dr. Verwoerd ‘n rassis?

Dit is ‘n verwyt wat dikwels teen hom geslinger is en word. Die eerste probleem lê in die Engelse taal wat nie ‘n woord vir volk het nie.  Daarvoor gebruik…

Prikkel: H. F. Verwoerd

Doktor Verwoerd se ouers het na Suid-Afrika gemigreer.  Hy was dus eintlik ‘n eerste generasie immigrant.  En tog het hy sy volle gewig by ons volksaak ingegooi.  Dit verdien nie…

Prikkel: President Kruger

Pres. Paul Kruger is al dikwels, en kan steeds gestempel word as vader van sy volk. Hy het relatief min aandag gegee aan sy kandidatuur voor verkiesings.  Sy gewone daaglikse…

Prikkel: President Steyn

Pres. Steyn, die laaste president van die Vrystaatse Republiek was deur en deur ‘n volksman.  Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was hy deurlopend met die manne in die veld.  Met sy…

Prikkel: Leiers

Wat verwag ons van ‘n leier?  Ons hoor nogal gereëld die klag “ons het nie leiers nie”.  Oor die algemeen word dan na politici die vinger gewys omdat hulle nie…

Prikkel: Ons Taalgebruik

‘n Ou skolastiese vraag is:  hoe voertsêk ‘n mens ‘n Engelse hond?  Ook in ligte luim was daar die Engelsman wat gesê het dat hy nie verstaan waarom Afrikaanse dames…

Die nikswerd Grondwet

  As daar nog enigsins twyfel bestaan het oor die waarde van die sogenaamde wonderlike grondwet van die Ruwe Suid Afrika, dan het die ruwe president van die land daardie…

Prikkel: Taalstryd

Hoe was die Genootskappers se taalstryd in 1875 ontvang?  Die harde, fel kritiek was dat Afrikaans ‘n kombuistaal is.  Wat sê dit?  Nie die taalformulering het eerstens in die spervuur…

Solidariteit, Afriforum en die Zoeloe koning

  Die verjaarsdag besoek van Solidariteit en Afriforum by die amptelike verjaarsdag van Goodwill Zwelithini se 70ste verjaarsdag verwys. Ek sou graag aan Kallie Kriel en Flip Buys persoonlik die…

Prikkel: Taaldag

Op 14 Augustus is dit Taaldag!  Weet ons dit nog? Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners gestig.  Die doel was om te staan vir ons taal,…

Prikkel: Politiek!

Hier trap ek waarskynlik op seer tone.  Ons mense het oor ietwat meer as ‘n eeu “politiek-behep” geraak vanweë ‘n skewe opvatting van die doel en plek van politiek.  Dit…

Prikkel: Volkswil

As derde prioriteit om ons volksbestaan te handhaaf en ons volkswil uit te druk geld om kultuurwaardes.  Hieroor kan ons mense eindeloos debateer.  Dit gaan oor veel meer as Volkspele…

Sies vir die FM draadloos

Ek was nie geskok toe aangekondig word dat die enigste program wat tot ’n mate volksgerig is, met die linkse spul se bevel gestaak is nie. Die rede is eenvoudig…

Prikkel: Ons Afrikaanse taal

Taal is belangrik.  Met jou volkstaal druk jy jou volksidentiteit uit. Ons volkstaal, Afrikaans kry swaar in ons land.  Alles geskied in Engels – al is dit dikwels krom Engels….

Die nuwe Absa

Na ‘n huwelik van ‘n paar jaar het Absa Bank en Barclays Bank se paaie geskei. As daar na Absa met sy nuwe embleem en visie gekyk word, sien jy…

Prikkel: Boustene

In die voorlaaste prikkel is gesê dat dit tyd is om ons prioriteite reg te kry.  Daar is genoem dat geloof, taal en kultuur belangrike beklemtonings is binne ons historiese…

Prikkel: Wil ons as volk voortbestaan?

Dit is statisties al dikwels aangetoon dat ‘n 10% volkswil tot voortbestaan voldoende is.  Nou is dit onmoontlik om somme te begin maak om te sien of 10% van ons…

Prikkel: Hoe handhaaf ons volk homself?

Vir ons wat in die sg. “nasie van minderhede” (‘n foefie waarmee ons tot volledige versmelting gelei is) bestaan, is die vraag na handhawing uiters aktueel.  Vir baie jare het…

Prikkel: Volksbestaan

Kan ek my vir volksbestaan op die Woord beroep?  Die begrip “in hulle geslagte” kom menigvuldig in die Woord voor;  daar is letterlik honderde inskrywings van die woordjie “volk”. Wat…

Prikkel: Geloof

Durf ons as volk ons taal en kultuur handhaaf?  In vorige prikkel is herhaaldelik daarop gewys dat handhawing inderdaad ons volksroeping is omdat volksbestaan, volkstaal, volkskultuur genadegawes van God is. …

Top maatskappye soos beoordeel deur werknemers

Die firma Universum het in ‘n opname onder 22 000 professionele werknemers ‘n lys saam gestel  van die sogenaamde top maatskappy in die land waar werknemers gretig is om te werk. …

Prikkel: Volksrespek

Volksrespek is o.a. meetbaar aan die handhawing van feesdae en/of volksdae.  Drie dae is gedurende hierdie tyd van die jaar ter sprake: Stigtingsdag, 6 April.  Daaroor is al geskryf.  In…

Prikkel: Volksbestaan

  In ‘n vorige prikkel is gewys op die verhouding tussen respek en selfrespek. Pas ons dit as beginsel toe op ons volksbestaan word dit ‘n ontstellende toets. In Hand….

Prikkel: Respek en Selfrespek

Respek en selfrespek is nie net op individue toepasbaar nie.  Dit geld ook vir volke en selfs vir ‘n land met ‘n bonte bevolking soos Suid-Afrika. ‘n Duidelike aanwyser van…

Banke in Suid Afrika

Die normale handelsbanke van Suid Afrika soos geken in die ou SA bestaan nie meer nie. Buiten die klomp naamsveranderinge en uitkopery asook saamsmelting van banke het dienslewering by die…

Prikkel: Persentasie Christene is leuens

Daar is voorheen al daarop gewys dat die statistiek waarvolgens 70%-plus inwoners van Suid-Afrika Christene is, ‘n leuen is.  Dit sou beteken dat volgens Christelike norme opgetree moet word.  En…

Die verbruiker se klagte

Om ’n geldige klagte te lê en onder die aandag van die betrokke verskaffer te bring, verg meer as wat op die oog af mag voorkom. Om by die winkelier…

Prikkel: Grondgryp

Die grondgryp-wetgewing, waaroor al baie debatte gevoer is en waaroor nog debatte in die vooruitsig gestel is, kan ongetwyfeld as ‘n teken van ‘n nuwe dinastie in Suid-Afrika aangemerk word. …

Wapens te huur?

Die aantal vuurwapens wat verlore gaan uit SAP/Metropolisie en SAW lede se besit wek al hoe meer kommer.  Dit blyk dat die beheer oor  vuurwapens onvoldoende is  en dat daar…