Category Archives: Menings

Prikkel: President Kruger

Pres. Paul Kruger is al dikwels, en kan steeds gestempel word as vader van sy volk. Hy het relatief min aandag gegee aan sy kandidatuur voor verkiesings.  Sy gewone daaglikse…

Prikkel: President Steyn

Pres. Steyn, die laaste president van die Vrystaatse Republiek was deur en deur ‘n volksman.  Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was hy deurlopend met die manne in die veld.  Met sy…

Prikkel: Leiers

Wat verwag ons van ‘n leier?  Ons hoor nogal gereëld die klag “ons het nie leiers nie”.  Oor die algemeen word dan na politici die vinger gewys omdat hulle nie…

Prikkel: Ons Taalgebruik

‘n Ou skolastiese vraag is:  hoe voertsêk ‘n mens ‘n Engelse hond?  Ook in ligte luim was daar die Engelsman wat gesê het dat hy nie verstaan waarom Afrikaanse dames…

Die nikswerd Grondwet

  As daar nog enigsins twyfel bestaan het oor die waarde van die sogenaamde wonderlike grondwet van die Ruwe Suid Afrika, dan het die ruwe president van die land daardie…

Prikkel: Taalstryd

Hoe was die Genootskappers se taalstryd in 1875 ontvang?  Die harde, fel kritiek was dat Afrikaans ‘n kombuistaal is.  Wat sê dit?  Nie die taalformulering het eerstens in die spervuur…

Solidariteit, Afriforum en die Zoeloe koning

  Die verjaarsdag besoek van Solidariteit en Afriforum by die amptelike verjaarsdag van Goodwill Zwelithini se 70ste verjaarsdag verwys. Ek sou graag aan Kallie Kriel en Flip Buys persoonlik die…

Prikkel: Taaldag

Op 14 Augustus is dit Taaldag!  Weet ons dit nog? Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners gestig.  Die doel was om te staan vir ons taal,…

Prikkel: Politiek!

Hier trap ek waarskynlik op seer tone.  Ons mense het oor ietwat meer as ‘n eeu “politiek-behep” geraak vanweë ‘n skewe opvatting van die doel en plek van politiek.  Dit…

Prikkel: Volkswil

As derde prioriteit om ons volksbestaan te handhaaf en ons volkswil uit te druk geld om kultuurwaardes.  Hieroor kan ons mense eindeloos debateer.  Dit gaan oor veel meer as Volkspele…

Sies vir die FM draadloos

Ek was nie geskok toe aangekondig word dat die enigste program wat tot ’n mate volksgerig is, met die linkse spul se bevel gestaak is nie. Die rede is eenvoudig…

Prikkel: Ons Afrikaanse taal

Taal is belangrik.  Met jou volkstaal druk jy jou volksidentiteit uit. Ons volkstaal, Afrikaans kry swaar in ons land.  Alles geskied in Engels – al is dit dikwels krom Engels….

Die nuwe Absa

Na ‘n huwelik van ‘n paar jaar het Absa Bank en Barclays Bank se paaie geskei. As daar na Absa met sy nuwe embleem en visie gekyk word, sien jy…

Prikkel: Boustene

In die voorlaaste prikkel is gesê dat dit tyd is om ons prioriteite reg te kry.  Daar is genoem dat geloof, taal en kultuur belangrike beklemtonings is binne ons historiese…

Prikkel: Wil ons as volk voortbestaan?

Dit is statisties al dikwels aangetoon dat ‘n 10% volkswil tot voortbestaan voldoende is.  Nou is dit onmoontlik om somme te begin maak om te sien of 10% van ons…

Prikkel: Hoe handhaaf ons volk homself?

Vir ons wat in die sg. “nasie van minderhede” (‘n foefie waarmee ons tot volledige versmelting gelei is) bestaan, is die vraag na handhawing uiters aktueel.  Vir baie jare het…

Prikkel: Volksbestaan

Kan ek my vir volksbestaan op die Woord beroep?  Die begrip “in hulle geslagte” kom menigvuldig in die Woord voor;  daar is letterlik honderde inskrywings van die woordjie “volk”. Wat…

Prikkel: Geloof

Durf ons as volk ons taal en kultuur handhaaf?  In vorige prikkel is herhaaldelik daarop gewys dat handhawing inderdaad ons volksroeping is omdat volksbestaan, volkstaal, volkskultuur genadegawes van God is. …

Top maatskappye soos beoordeel deur werknemers

Die firma Universum het in ‘n opname onder 22 000 professionele werknemers ‘n lys saam gestel  van die sogenaamde top maatskappy in die land waar werknemers gretig is om te werk. …

Prikkel: Volksrespek

Volksrespek is o.a. meetbaar aan die handhawing van feesdae en/of volksdae.  Drie dae is gedurende hierdie tyd van die jaar ter sprake: Stigtingsdag, 6 April.  Daaroor is al geskryf.  In…

Prikkel: Volksbestaan

  In ‘n vorige prikkel is gewys op die verhouding tussen respek en selfrespek. Pas ons dit as beginsel toe op ons volksbestaan word dit ‘n ontstellende toets. In Hand….

Prikkel: Respek en Selfrespek

Respek en selfrespek is nie net op individue toepasbaar nie.  Dit geld ook vir volke en selfs vir ‘n land met ‘n bonte bevolking soos Suid-Afrika. ‘n Duidelike aanwyser van…

Banke in Suid Afrika

Die normale handelsbanke van Suid Afrika soos geken in die ou SA bestaan nie meer nie. Buiten die klomp naamsveranderinge en uitkopery asook saamsmelting van banke het dienslewering by die…

Prikkel: Persentasie Christene is leuens

Daar is voorheen al daarop gewys dat die statistiek waarvolgens 70%-plus inwoners van Suid-Afrika Christene is, ‘n leuen is.  Dit sou beteken dat volgens Christelike norme opgetree moet word.  En…

Die verbruiker se klagte

Om ’n geldige klagte te lê en onder die aandag van die betrokke verskaffer te bring, verg meer as wat op die oog af mag voorkom. Om by die winkelier…

Prikkel: Grondgryp

Die grondgryp-wetgewing, waaroor al baie debatte gevoer is en waaroor nog debatte in die vooruitsig gestel is, kan ongetwyfeld as ‘n teken van ‘n nuwe dinastie in Suid-Afrika aangemerk word. …

Wapens te huur?

Die aantal vuurwapens wat verlore gaan uit SAP/Metropolisie en SAW lede se besit wek al hoe meer kommer.  Dit blyk dat die beheer oor  vuurwapens onvoldoende is  en dat daar…

Prikkel: Standaarde

Gedurende die sg. “apartheidsjare”  is die Buro vir Standaarde deur dr. Verwoerd in die lewe geroep.  Binne ‘n redelike kort tyd het nyweraars die waarde daarvan besef en hulle produkte…

Nuwe pleidooi oor doodstraf

In ’n onafhanklike studie wat in Suid-Afrika gedoen is, word bevind dat daar gemiddeld sowat 130 blankes per jaar deur anderskleuriges vermoor word, en dat sowat 20 blankes peer jaar…

Prikkel: Dinastie

Die begrip dinastie is vreemd in ons geledere.  Die woordeboek beskryf dit as “heerskappy deur ‘n regerende stamhuis of vorstehuis met ‘n volgry van regeerders uit dieselfde geslag”. Die praktiese…

ANC verenig teen grondeienaars

Verskille is die naweek vir eers bygelê binne die ANC party strukture en is daar ooreengekom dat die vervreemding, (of te wel steel) van grond nou ‘n nommer een saak is vir…

Prikkel: Volk deur die beskikking van God.

Kan ons sê dat ons volksbestaan deur die Here beskik is? Die eenvoudige historiese feit is dat Jan van Riebeeck en sy gevolg van 110 mans en 15 vroue op…

SAL en werkskepping

Suid Afrikaanse Lugdiens is kort-kort in die nuus rondom die miljoene rande wat vermors word deur die staatsentiteit.  Tesourie moet kort-kort geld voorskiet om die redery “in die lug” te…

Onderwys in Suid Afrika

As daar objektief na  onderwys in Suid Afrika gekyk word dan staan ‘n mens verstom oor  die skokkende toestand van die onderwys in die nuwe Suid Afrika. In die “vorige…

Prikkel: Lastering

Dit kan ook naamskending genoem word.  Dit kom neer op die aantasting van die goeie naam van ‘n persoon.  Hoe hoër die persoon se aansiens, hoe ernstiger die oortreding. Nou…

Apartheid vs instromingsbeheer

In die vroeë sestiger jare is daar deur die regering van die dag sekere maatreëls getref om ‘n ordelike samelewing in Suid Afrika daar te stel. Van die maatreëls was…

Prikkel: Is ons op die pad van ‘n magsryk?

In ‘n vorige prikkel is gewys op kenmerke van ‘n tipiese magsryk.  Volkere, stamme en rassebotsings, gepaardgaande met korrupsie, nepotisme, die afbreek en vervanging van die infrastruktuur sodat daar geen…

Prikkel: Is “volk” regtig van belang?

In vorige prikkels is herhaaldelik na volke en volksbetaan verwys.  Wat is die betekenis van volk? Blaai ‘n mens deur die sg. antieke geskiedenis is die ontstaan en ontwikkeling van…

Prikkel: Regeermag

Oud-pres. Nkrumah van Ghana het jare gelede, na aanleiding van Matt. 6:33, verklaar:  “soek eers die politieke koninkryk en alle ander dinge sal vir julle bygevoeg word”.  Hierdie lasterlike uitspraak…

Prikkel: Wat is demokrasie?

Daar word dikwels met die woord gespeel – gewoonlik in Engels, “democracy”.  Tans word hoog opgegee oor die demokratiese bestel van die Nuwe-Suid-Afrika met die suggestie dat demokrasie eers in…

Afriforum en EFF, Vinkel en koljander?

Watter duister rol speel Afriforum met sy hofsake en aanklagte teen sogenaamde rassiste en “mense” wat Afrikaner sentimente vertrap?  Nouliks is Vicky Momberg twee jaar tronkstraf opgelê oor die gebruik…

Demokratiese menseregte

Dit is die beginsel waarop die grondwet staan – so word gesê.  Wat beteken dit in praktyk?  Dis was verblydend om te verneem dat weereens uit Christelike geledere beswaar gemaak…

Demokratiese menseregte

Dit is die beginsel waarop die grondwet staan – so word gesê.  Wat beteken dit in praktyk?  Dis was verblydend om te verneem dat weereens uit Christelike geledere beswaar gemaak…

Multikulturele samelewings

Katie Hopkins van die VSA het onlangs SA besoek om veral plaasmoorde te ondersoek.  In ‘n onderhoud die naweek saam met  Stefan Molyneux  het hulle die tendens van multikulturele samelewings…

Die Reënboog droom – 23 jaar later.

Dit is verstommend dat artikels in die media verskyn rondom rassisme en dat daar dan deur skrywers gehuil en gekerm word oor die miljoene mense wat weerloos is teen rassisme…

Prikkel: Revolusie?

Wanneer ons iets verstaan van die lewensbeskoulike kragte wat ons lewe dikteer, begin ons ons omstandighede verstaan.  Die meeste mense wil egter niks weet van “filosofie” nie – dit is…

Mediese skema – word jy besteel

Anthony Pederson , HUB van die Medscheme groep, het verbruikers gewaarsku om hul mediese state sowel as eise en uitbetalings na te gaan. Medscheme, wat een van die grootste bestuurders is…

Prikkel: Waarvandaan kom die revolusionêre grondwet?

Uit die geskiedenis weet ons dat werklikheidsbeskouïnge mekaar opvolg of teenoor mekaar staan.  Wat vir ons hier van belang is, is die werklikheidsbeskouïnge van die Eksistensialisme, die Pragmatisme, die Marxisme…

Cyril=Jacob

Die groot opgewondenheid rondom Ramaphosa se verskyning op die politieke toneel is vinnig besig om af te neem. As die naweek se gebeure in oënskou geneem word dan is daar…

DA se dubbelslagtigheid

Skielik moet inwoners registreer om te voorkom dat privaat huise en grond gevat word.  Dit volgens ‘n boodskap wat aan “kiesers” gestuur is op hul selfone. So asof jou registrasie…