Category Archives: Menings

Swartes kritiseer onlogies

As apartheid, wat gelykbetekenend aan demokrasie is, vir swartes onaanvaarbaar is, waarom verwys hulle na blankes of wittes?  Daarmee bevestig hulle die natuurlike bestaan van apartheid. Die erkenning van elf…

Op die volksakker – Siende blind, horende doof

Die afgelope maande sou mens kon dink ´n verkiesing is op hande: politici het “skielik” tot die besef gekom dat die staat, staatsondernemings en haas elke openbare dienstesektor stelselmatig in…

Blankes bewys eerlikheid

Die leiers van die Afrikaners het onder meer in 1917 onafhanklikheid bespreek. Onder andere het hulle verwys na dr Woodrow Wilson, president van Amerika en Lloyd George, eerste minister van…

Op die volksakker – "My mislukking noodsaak jou selfmoord"

Dit is in effek van die oproep deur die hofnar van finansies aan “wit sakelui en besighede”. Dit val vreemd op die oor dat ons aan die een kant hoor…

Nuwe Kiesstelsel

Die moontlikheid om die land se kiesstelsel te verander na enige ander kiesstelsel hou geen voordele in nie. Enige gemengde volksverkiesing, watter vorm ookal, se uitslag is onbetroubaar omdat dit…

Die waarheid is nodig

Die twee boerseuns wat daarvan aangekla word dat hulle ’n 15 jarige swarte van die bewegende bakkie afgegooi het, terwyl hy klaarblyklik afgespring het uit vrees dat die polisie hom…

Perspektief op Volksruimte en grondregte

Ons het die historiese feite gestel dat afsonderlike ontwikkeling het grondgebied en ruimte vir elke volk in die vooruitsig gestel. Dit was ´n beplande en billike grondverdeling, geskoei op die…

Geeneen sal ons help nie

Die geskiedenis het veel lesse waaruit ons volk kan leer, en die afgelope tyd se gruwelike gebeure in Suid-Soedan, waar meer as ’n miljoen kinders die land uit moes vlug,…

Waar is Demokrasie?

Dit is lankal tyd dat indringend aan demokrasie aandag gegee word. Die wesentlike van hierdie probleem is, waarom het die ANC demokrasie in 1994 afgeskaf? Demokrasie beteken dat die volk…

Skewe voorstellings

Dit is maklik om bewerings te maak wat klink of dit waar kan wees, maar wat skewe voorstellings is. Pas is daar deur verdagmakers talle ongegronde bewerings teen blankes gemaak,…

Op die volksakker – Geen alternatief, geen bestaansreg

Deur wyd by hul veiligheidsberaad te verkondig dat “daar geen alternatief” bestaan nie, bevestig die aanbieders daarvan dat vir die Afrikaner in besonder, en blankes in die algemeen, die nuwe…

Oorsig: Le Pen en Frankryk se Front Nasionaal

Die Franse nasionalistiese Front Nasionaal waarvan Marine Le Pen die leier is, het wel ’n nederlaag gely in die pas afgelope presidentsverkiesing teen die sosialis, Emmanuel Macron, maar dit is…

Begrip Apartheid

Daar bestaan soveel wanbegrip oor apartheid dat dit noodsaaklik is om die juiste betekenis uit te spel. Weens die erns opgesluit in die wysheid van apartheid kan ‘n indringende gesprek…

Stemreg en staatkundige oplossings in perspektief – deel 2

Doktor Verwoerd en die leiers van sy era het die werklikhede van Suid-Afrika werklik verstaan, veral dat aan die suidpunt van Afrika daar voorsiening gemaak moet word vir volkeregte vir…

Op die volksakker – goeie grense, goeie bure

Ons sien hoe die toekoms van SA – danksy die onverskillige uitvee van grense – in onder andere die Wes-Transvaal afspeel. Namate die omvang van geweld in Coligny en omstreke…

Pretoria FM van Solidariteit

Ek lewer hiermee kommentaar namens die inwoners van ons omgewing, met besondere verwysing na u aand-programme Maandagaand is daar na die agtuur nuus ’n gepraat deur Marianne waarna ons nie…

Aftakeldag verkondig valshede

Verdraaide bewerings wat op 27 April 2017 op Aftakeldag verkondig is, moet voortdurend besweer word. Vyandiges maak talle ongegronde bewerings teen die Afrikaners sonder enige bewyse of betroubare verwysings. Die…

Vryheidsdagherdenking

Die berig wat op 27 April in een van die verlinkse media verskyn het dat die blankes ook aan die sogenaamde vryheidsdag herdenking moet deelneem, kan nie onbeantwoord gelaat word…

Stemreg en staatkundige oplossings in perspektief – deel 1

Sekerlik een van die grootste leuens waarmee die ANC en sy front-organisasies die rewolusionêre aanslag gevoer het, was die leuen oor temreg. Op 27 April vier nuttige idiote (soos Lenin…

Op die volksakker – misbruik van “vryheid” en “protes”

In die vorige eeu is die sogenaamde “vryheidstryd” teen die wettige regering van die RSA gevoer deur onder andere die UDF. Die United Democratic Front was ´n frontorganisasie van onder…

Perspektief op volhoubare ekonomiese groei

In die voorafgaande rubriek het ons die belangrikheid van onderwys en opvoeding kortliks toegelig, deur onder andere te verwys na die ekonomiese- en nywerheidsprestasies van ons volk wat op deeglike…

Verkiesings

Die grootskaalse bedrog wat gepleeg word tydens verkiesings laat die vraag ontstaan of die metode om regeerders aan te stel, se tyd nie uitgedien is nie. Miskien was die beweerde…

Op die volksakker – die doodsklok vir wet en orde?

In die afloop van 7 April het dit gegons oor die “solidariteit onder die nasie”, en die “populêre front” teen die naakte korrupsie en nepotisme van Jacob Zuma. Verstaanbaar probeer…

Onderrig en onderwys – perspektief op die era sedert 1902

Onderrig en onderwys van ons volkskinders was die sleutel tot Afrikanersukses voor, maar ook na 1902. Te midde van ´n verskroeide land het die Bittereinder-Boer veral twee dinge gedoen: Plase…

Op die volksakker – die “politieke oplossing”?

Terwyl ons geldeenheid tuimel en ekonomiese vooruitsigte in onsekerheid gedompel is ter wille van die materiële welvaart van enkelinge, word ons oorval deur “politieke oplossings” en oproepe om saam te…

Bou en breek in perspektief

April bied aan ons ´n unieke, dog emosioneel wispelturige geleentheid om ons volks- en landgeskiedenis te kontrasteer. Op 6 April herdenk ons Van Riebeeckdag, ook voorheen Stigtingsdag genoem; selfs laasgenoemde…

Die piesangrepubliek vrot

Die gemors kon lagwekkend gewees het as dit in ’n storie vervat is, maar nou is dit in die sonnige Suid-Afrika waar die Ja-stemmers van twee dekades gelede nog vertel…

Op die volksakker – SA se “goue era” voor die deur?

Met onder andere hierdie metaforiese wens was “menseregtedag” se SA herkoms – die Sharpville opstand – se lof besing deur kommentators verlede week. Dit te midde van ´n ekonomie wat…

Lig werp altyd perspektief op die donker

Ons het in afgelope weke ons ware geestes-erfenis van nader beskou.  Ons het veral beklemtoon hoe belangrik ons geloofsgrondslag is in ons alledaagse lewe. Ons sê baie maal vir onsself,…

Op die volksakker – “Kolonialisme” toon (swart) liberale onverdraagsaamheid

Dit is besonder gepas dat ons in aanloop tot “menseregtedag” die onverdraagsaamheid van liberalisme kan aanskou.  ´n Feitelike opmerking laat Helen Zille aan die pen ry – beslis ´n geval…

´n Volk wat bou, bewerk en bewaar

Uit ons Christelik-gereformeerde volkswortels, wat ons DV op 6 April sal herdenk, op die vaste fondament van God’s Woord, verkondig in en uitgeleef deur gelowige volksgenote en volksgesinne, wat geleer…

Op die volksakker – Vakbond erken die waarheid en bepleit sinkretisme

Op tipies liberale trant antwoord die SAOU in ´n nuusbrief (http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/Nuusbrief-8-Newsletter-.pdf) ´n aantal versigtig bewoorde vrae. Aldus ´n sosiale media plasing is dit ten einde “kwaadwillige” verslaggewing in regte konteks…

Ons volkssakker – gelowige gesinne bou ´n gelowige volk

In die voorafgaande twee rubrieke het ons ons gereformeerde (Bybel-getroue) kerke en geloofsgebonde skole in oënskou geneem. Waar die wêreld die afgelope week die heidense feminisme gevier het, sal dit…

Op die volksakker – ´n Papiertier piep

Met die vakbond-radio aan die voorpunt, word ´n reuse “hof-oorwinning” vir privaatbesitreg vandag wyd verkondig. Dit volg op die uitspraak gister in die Hooggeregshof in Pretoria, dat die EFF-leier nie…

Media 24 en Naspers se siek mentaliteit

Die Naspers groep se ware kleure begin al hoe meer deurskemer. Daagliks op hul webblad word ‘n stemming gehou oor sekere gebeure en kry lesers die geleentheid om hul stem…

Ons geloofsakker – ons kerke en die Calvinistiese Alliansie

As gereformeerde volk moet ons die wyse woorde van Maarten Luther beaam: dat skole en universiteite wat op nie-gereformeerde grondslag staan nie, bloot die poort na die hel vir ons…

Op die volksakker – die ware gesig van menseregte en die vakbondwese

Ironies-gepas het Maart, die maand waarin die afgodery van “menseregte” gevier word, met ´n tasbare bewys van die onregmatigheid van “menseregte” begin. Inwoners van Pretoria was die slagoffers van stedelike…

Ons geloofsakker – ons kerke en die Calvinistiese Alliansie

Uit ´n kort bestekopname het ons gesien dat gelowige roepingsuitlewing, eerbare arbeid en ons kinders drie onmisbare boustene is.  Bou ons daarmee op die vaste geloofsfondament – die Christelik-gereformeerde –…

Begrotings-perspektief – ´n nabetragting

Beskou mens die begrotingsrede van vandag, val dit op dat “transformasie” en ander kommunisties-populistiese gonswoorde die pas aangee:   “Radikale ekonomiese transformasie vir inklusiewe groei”, of in gewone Afrikaans herverdeling…

Begrotingsperspektief – ´n vooruitskouing

Die reg of verkeerd van belasting is nie oop vir debat nie: die owerheid mag redelike belasting hef, die landsburger mag daarom dan aanspraak maak op bepaalde dienslewering. Die moraliteit…

Op die volksakker – hoe die slagofferbloed vertrap word

Dit was tot hede my beleid om baie omsigtig te wees met kommentaar wat die slagoffers en naasbestaandes van geweldsmisdaad, veral volksmoord, onnodig in die kalklig plaas – die risiko…

Op die volksakker – Rooi ligte in ´n onregstaat

Die minister van grondsake het die week ´n baie eerlike, en ongelukkig ´n baie realistiese stelling gemaak: Dat grond sonder vergoeding herverdeel moet word, in terme van die Grondwet, met…

Volkseie perspektief op hoe ons SA kan laat werk: primêre boustene

Na aanleiding van die rubriek op 3 Februarie, moet ons nou eerlik bestekopname neem van ons volk en ons middele. Maar eers moet ons duidelik stel: As bouers, bewerkers en…

Die wêreldorde struikel in Bonn

Met die G20 lande se Ministers van Buitelandse Sake op pad na Bonn in Duitsland, wil dit lyk of die wêreldorde strompel en struikel. Die G20 beraad wat eersdaags begin…

Op die volksakker – Ongelykheid voor die reg in ‘n regstaat?

“Suid-Afrika is ´n regstaat”. Met hierdie leuen uit die geledere van sogenaamde “burgerregte” organisasies word massas van ons mense week na week gepaai – of eerder doodgewoon belieg, want skielik…

Op die volksakker – Ongerief van verraad?

Februarie eindig op die volkskalender met ´n hoogtepunt, tog was die algemene swye in die media (wat klaarblyklik ons volk se saak voorstaan) op 6 Februarie insiggewend. Het dit miskien…

Strukture of mense – perspektief op oplossings

Februarie – ´n gepaste maand om te dink aan nuut begin vanuit donker omstandighede. Februarie 1881 – ons vier eersdaags Majubadag – is ´n slag gelewer teen Engelse oorheersing, was…

Op die volksakker – “Sukses is rassisties”

Verlede week het ons die statistikus-generaal se opmerkings oor swart ouers se onwilligheid om in hul kinders se onderrig te belê, ontleed. Net enkele dae later slaan sy departement egter…

Strukture of mense – perspektief op oplossings

Ons het einde 2016 deeglike oorweging gegee aan leierskap. Ons het baie deeglik aandag geskenk aan die opvoeding van ons kinders, hetsy om hul man te kan staan teen die…

Die radikale aanslag van linkses

Dit is nie net ’n aanslag wat van korte duur sal wees teen president Donald Trump van Amerika nie, maar ’n verwoede aanval word beplan om te verseker dat nasionalisme…