Category Archives: Geloftefeeste 2016

Geloftefeeste deur die land

Krugersdorp: Paardekraal monument 06:00  Ds. Johan van Wyk 08:45  Vlaghysing Voorlees van die 1880 Gelofte Samesang 09:00  Feesrede Dr. Christo Pretorius Voorlees van die 1838 Gelofte 11:00  Geloftediens Ds. Hansie…

Geloftefees Vanrhynsdorp

Op Geloftedag, 16 Desember 2016 vind ’n besondere fees plaas in die omgewing van Vanrhynsdorp.. Alle volksgenote word herinner aan, en uitgenooi na die Geloftefees op 16 Desember 2016. Kom…

Groot Geloftefees op Carletonville

Alle Boere-Afrikaner perderuiters word deur die Carletonville Geloftefeeskomitee genooi om vanjaar Geloftefees saam met hulle te herdenk in Carletonville. Mnr. Hendrik van der Merwe van die komitee sê die gedagte…