Max du Preez se weergawe

Na twee persoonlike konfrontasies deur swartes het Max du Preez verval in sy woord diarree om die las van rassisme te verduidelik.

Hy onderneem dan ook om na die voorvalle meer vriendelik en verdraagsaam te wees teenoor swart mense.

Hy gaan verder en sê dat daar ‘n onus op blankes rus om swartes meer te respekteer en hul woorde te tel met uitsprake sou hul in ’n konfrontasie met swartes kom.

Die radikale, vêr-linkse Du Preez word beskou as een van die grootste mislukkings as joernalis nadat hy net nie daarin kon slaag om sy linkse koerant van weleer staande te hou nie.