Boere sal “enigiets doen” om regering tot sy sinne te bring

Pres. Cyril Ramaphosa moet dalk net so ywerig met TLU SA, as verteenwoordigers van boere en ander grondeienaars, in gesprek tree as wat hy dit doen met die Zoeloekoning. “Ons is wettige grondeienaars, wat geen grond gesteel het nie en waarop belasting betaal word, wat titelaktes kan toon wat deur die regering se administrasie uitgereik is en waardeur ons eiendomsreg dus uitdruklik erken word,” sê TLU SA se president, mnr. Louis Meintjes (foto). “Bowendien is dit ons boere wat sorg dat daar kos op die tafel is, ook vir die regeringslede.”

“Dit is nie net die Zoeloevolk wat ‘n trots op hulle grond het nie. Ons boere kom in talle gevalle oor geslagte heen in die bedryf waarin hulle belê het, en waarin hulle steeds bly verbeter het om sodoende te kan voldoen in die stygende vraag na voedsel in die land. Ons boere kan net so emosioneel word oor grond as die Zoeloes, en ‘n verantwoordelike president, sou oor daardie feit net so bekommerd moet wees as wat hy was om inderhaas vure te gaan doodslaan by die Zoeloekoning,” sê mnr. Meintjes.

Die feit dat daar wel met die Zoeloes gesels word, en daar deur regeringslui gesê is dat sogenaamde “swart grond” nie gevat sal word nie, toon duidelik dat daar ‘n rassistiese agenda is teen die sogenaamde blanke boere en grondbesitters. “Dié blatante rassisme, dubbele standaarde en die oneerlikheid van die ANC oor die grond besitreg kwessie is ‘n saak waarvan daar nasionaal en internasionaal ernstig kennis geneem moet word,” sê mnr. Meintjes.

“Hiermee het die ANC nou duidelik gewys dat hulle besluite en die toepassing daarvan op rassisme geskoei is.  Enige blanke wat tot op hede nog net konstruktief gebou het aan die land, is nou in ‘n unieke posisie geplaas oor hul voortgesette besitreg.  Indien almal gelyk is voor die reg ingevolge die Grondwet, kan daar nie onderskeid wees tussen boere se grond en enige ander grond nie.

“Die uitgangspunt van die ANC oor die geskiedenis van grondbesit is op leuens gebaseer.  Daarmee saam word daar deurlopend gelieg oor die besitreg van onderskeie rasse.  Hierdie strategie word grootliks gedryf deur die ANC in ‘n poging om hulself te red.”

Mnr. Meintjes wys daarop dat daar voldoende grond in die mark is, sowel as die onbenutte grond wat in die staat se hande is, waarmee na behore gehandel kan word ten einde die polities-gedrewe en oorbeklemtoonde sogenaamde grondhonger te kan bevredig.  Ironies dat 93% van die grondeisers die geld kies eerder as die grond.

Die ANC en sy leier se belofte dat dit beter sal gaan in die land as die grond herverdeel is, is net so ‘n leë belofte as al hulle hol beloftes sedert hulle die bewind oorgeneem het. Inteendeel, dit sal werkloosheid bevorder, soos die werkloosheid reeds onder ANC-bewind gestyg het. Verder, sal die ANC se Nasionaal Demokratiese Revolusie beleid Suid-Afrika in soortgelyke armoede en ellende dompel as wat dit in ander lande gebeur het waar Sosialisme toegepas is.

Mnr. Meintjes het voorts gesê dat dit onaanvaarbaar is dat die kosvoorsienende kommersiële landbouers as kriminele voorgehou word in hul eie land.  “Al waaraan hulle skuldig is, is om nog deurentyd op te bou, die ekonomie te stimuleer en kos aan alle inwoners van die land te voorsien – ongelukkig volgens die ANC as deel van ‘n verkeerde rasgroep.  Dit laat TLU SA geen ander keuse as om saam met ander  rolspelers alles moontlik te doen om maksimum internasionale druk op die ANC regering toe te pas nie, al moet dit in die vorm van sanksies wees,” sê mnr. Meintjes.