Bediening Is lewe en lewe Is bediening:

Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Ons leef in ‘n gebroke wêreld as ‘n sondaar tussen ander sondaars, en daarom vereis  elke situasie, plek en verhouding wat ons paaie kruis bediening.

Wat is bediening? Dit is nie net vir die geroepe predikant, evangelis of sendeling nie en ook nie vir enkele afgespreekte plekke en tye in ons lewe nie.  In Bybelse terme, gaan bediening nie oor ‘n tyd, ‘n plek, of ‘n posbeskrywing nie, maar dit is ‘n hartlike bereidwilligheid om te reageer op die geestelike behoefte wat God op  jou pad bring. Natuurlik sluit dit die geskeduleerde geleentheid van jou gemeente in, maar ook veel meer!  Ons moet elke afdeling van ons lewe as ‘n geleentheid vir bediening gebruik. Ons huwelik is bediening. Ouerskap is bediening. Vriendskap is bediening. Kuier by die bure is bediening. Werk is bediening. Lewe is bediening.

Dit word van elke gelowige oor die wêreld verwag, maar ons as geloftevolk het ‘n gelofte gemaak dat ons dit in die besonder vir God sal wees. Daarom is die eis vir ons as volksgenote tot mekaar, bo en behalwe die bogenoemde.

Hierdie is nie ‘n taak vir my oorskiet tyd nie! Niks in hierdie wêreld behoort aan ons nie! Ons is net rentmeesters vir ons hemelse Vader. Ons het nie ‘n lewe waarin ‘n deel myne is en ‘n ander God s’n nie. Alles is  God se deel, die hele lewe.  (Ps. 24:1 “…Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;” . “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. ” (1 Korintiërs 6:20)  Dit beteken dat ons in verhouding met God is nie nét sodat ons gered kon word van ons sonde nie, maar sodat ons kan deel wees van God se redding van ander. Eintlik is dit mos die doel van ons bestaan.

Onse Vader in die hemel hoog, laat ons tog tot U eer leef! In Christus se Naam.

AMEN