Prikkel: Respek en Selfrespek

Respek en selfrespek is nie net op individue toepasbaar nie.  Dit geld ook vir volke en selfs vir ‘n land met ‘n bonte bevolking soos Suid-Afrika.

‘n Duidelike aanwyser van volksrespek en respek deur  individue is die viering en handhawing van taal en beskaafde optrede, veral tydens feesdae.  Want ‘n feesdag, in ons land het dit verander na vakansiedae, bied die moontlikheid van gekonsentreerde handhawing uit respek of die moontlikheid van afbreek weens ‘n gebrek aan respek.  Prakties loop dit uit op beskaafde opbou of bandelose vernietiging.

Ons het die afgelope tyd etlike vakansiedae beleef.  Veral die laaste sg. langnaweek was gekenmerk deur bandeloosheid.  Volgens nuusberigte is R200 miljoen se skade aangerig met die brand van voertuie naby Mooirivier.  Die onbeteuelde gedrag het die nuus oor enkele uitsprake oor hoëlui se toekomsdrome totaal oorskadu;  afbreek het vooruitsigte oorweldig.

‘n Ou waarheid word so uit die oog verloor:  net iemand met selfrespek kan respek aan ander betoon.  Dit geld ook respek aan ander se eiendom.

Oor die gebrek aan respek in hierdie land behoort ons ons te skaam.

Hendrik v.d. Wateren