Anoj Singh dissiplinêr aangekla

Die SA Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) het aangekondig dat hul dissiplinêre stappe begin teen Anoj Singh (foto), die vorige hoof finansiële beampte van Eskom.

Dit volg op ‘n reeks ondersoeke deur die liggaam oor Singh se optrede.

Hy word aangekla daarvan dat hy homself oneerbaar, oneerlik, onwaardig en skandelik gedra het. Hy het verder neerhalend teenoor die Instituut opgetree en het die rekenmeestersberoep in oneer gebring.

Singh het 21 dae om te reageer op die aanklagte. Indien hy skuldig bevind word, kan hy ‘n boete van R250 000 per klagte en skorsing van lidmaatskap van ‘n jaar op die lyf loop.

OUTA se Ben Theron het gesê dat die optrede ‘n stap in die rigting is om korrupsie in staatsentiteite te stop.